کد مطلب: 1418 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

کلمات را فصیح ادا می کردند

کلمات را فصیح ادا می کردند

وقتی امام در بیمارستان بستری بودند...

وقتی امام در بیمارستان بستری بودند علی رغم ناراحتیهای جسمی و روحی فراوان با چنان صلابت و استواری نماز را قرائت می کردند که همه می شنیدند.با توجه به اینکه ماسک اکسیژن بر دهان و بینی ایشان نصب بود نماز را به راحتی می خواندند.ولی وقتی نمازشان تمام می شد دیگر ما نمی توانستیم سخنان ایشان را بشنویم و این وضعیت برای ما تعجب آور بود که چطور ایشان موقع نماز ،آنقدر فصیح کلمات را ادا می کنند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:یکی از محافظین بیت امام-در رثای نور-صفحه 62.

. انتهای پیام /*