کد مطلب: 1415 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

پس از نماز آیت الکرسی را می خواندند

من بارها شاهد بودم که امام پس از اینکه نماز واجبشان تمام می شد...

من بارها شاهد بودم که امام پس از اینکه نماز واجبشان تمام می شد هر دو دست را به روی چشمانشان می گذاشتند و آیت الکرسی و آیات دیگری را که در این رابطه وارد است می خواندند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:عیسی جعفری.

. انتهای پیام /*