کد مطلب: 1410 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

نمازشان را سریع می خواندند

نمازشان را سریع می خواندند

امام در نماز جماعت رعایت مأمومین را مینمود...

  امام در نماز جماعت رعایت مأمومین را مینمود.نمازهایشان را با تواضع و خیلی سریع می خواندند حالا که فکر می کنم می بینم واقعأ این چند نمازی را که ما پشت سر امام خواندیم ،پر معناترین نمازی بود که در طول عمرمان ادا کرده ایم.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:تیموری یکی از محافظین بیت امام-در رثای نور-صفحه 63.

. انتهای پیام /*