کد مطلب: 1371 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام

تنظیم ساعت پلیسهای فرانسه با وقت نماز امام

وقت امام در رابطه با وقت نماز و حق نماز آن قدر چشمگیر بود که پلیسهای فرانسه از روی رفت و آمد امام برای نماز ساعت خود را تنظیم می کردند...

وقت امام در رابطه با وقت نماز و حق نماز آن قدر چشمگیر بود که پلیسهای فرانسه از روی رفت و آمد امام برای نماز ساعت خود را تنظیم می کردند و وقتی که چند نفر از برادرها برای حفاظت می ایستادند امام می فرمودند:((احتیاجی نیست،در ساعت نماز باید نماز خواند.))* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از: مرضیه حدیده چی -سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی - جلد 4

. انتهای پیام /*