کد مطلب: 1370 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

رأس ساعت یازده چای می خوردند

رأس ساعت یازده چای می خوردند

امام عادت داشتند در ساعت یازده یک چای بخورند...

امام عادت داشتند در ساعت یازده یک چای بخورند و آن لحظه به خودشان اختصاص داشت؛ولی می فرمودند که خانم هم تشریف بیاورند و بنشینند تا من چای ام را بخورم.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از: مرضیه حدیده چی

. انتهای پیام /*