کد مطلب: 1357 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

تعجیل کنید

تعجیل کنید

امام همیشه کارهای خود را در ساعات معیّنی انجام می دادند...

امام همیشه کارهای خود را در ساعات معیّنی انجام می دادند.به طوری که وقتی خدمت ایشان می رسیدیم تا به انجام کار بپردازیم ،باید در موعد مقرر کارمان تمام می شد تا امام به سایر امور بپردازند؛در غیر این صورت ایشان تذکر می دادند که تعجیل کنید.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:خادم (از محافظین بیت ) در رثای نور

. انتهای پیام /*