کد مطلب: 1149 | تاریخ مطلب: 25/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

در ساعت تفریح درس نخوانید

در ساعت تفریح درس نخوانید

به یاد دارم که امام همیشه می گفتند که در ساعت تفریح ،درس نخوانید و در ساعت درس خواندن ،تفریح نکنید...

به یاد دارم که امام همیشه می گفتند  که در ساعت تفریح ،درس نخوانید و در ساعت درس خواندن ،تفریح نکنید.هر کدام در جای خود همچنین می گفتند که از زمان کودکی به یاد دارند که خودشان هیچ وقت ساعت این دو را با هم عوض نکرده اند و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.*--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:عاطفه اشراقی

. انتهای پیام /*