کد مطلب: 3349 | تاریخ مطلب: 14/05/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

اهداف قیام عاشورا در کلام امام خمینی (س)

اهداف قیام عاشورا در کلام امام خمینی (س)

اهداف قیام عاشورا

‏ ‏زندگی سیدالشهدا، زندگی حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ زندگی‏‎ ‎‏همۀ انبیای عالم، همۀ انبیا از اول، از آدم تا حالا همه شان این معنا‏‎ ‎‏بوده است که در مقابل جور، حکومت عدل را می خواستند درست‏‎ ‎‏کنند

صحیفه امام ، ج21، ص4

‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ از همان روز اول که قیام کردند برای این امر،‏‎ ‎‏انگیزه شان اقامۀ عدل بود. فرمودند که، می بینید که معروف، عمل بهش‏ ‏نمی شود و منکر، بهش عمل می شود.‏‎‎‏ انگیزه این است که معروف را‏‎ ‎‏اقامه کند و منکر را از بین ببرد، انحرافات همه از منکرات است، جز خط‏‎ ‎‏مستقیم توحید هر چه هست منکرات است، اینها باید از بین برود و ما که‏‎ ‎‏تابع حضرت سیدالشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی‏‎ ‎‏داشت، قیامش، انگیزه اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین‏‎ ‎‏برود. مِن جمله قضیۀ حکومت عدل، جور، حکومت جور باید از بین‏‎ ‎‏برود.

صحیفه امام ، ج21، ص1

سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ تمام حیثیت خودش، جان خودش را و‏‎ ‎‏بچه هایش را، همه چیز را در صورتی که می دانست قضیه اینطور می شود،‏‎ ‎‏کسی که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه بیرون آمدند و به مکه‏‎ ‎‏آمدند و از مکه آمدند بیرون حرفهای ایشان را می شنود همه را، می بیند‏‎ ‎‏که ایشان متوجه بوده است که چه دارد می کند، این جور نبود که آمده‏‎ ‎‏است ببیند که، بلکه آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلاً برای‏‎ ‎‏این معنا آمده بود و این یک فخری است و آنهایی که خیال می کنند که‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا برای حکومت نیامده، خیر؛ اینها برای حکومت‏‎ ‎‏آمدند، برای اینکه باید حکومت دستِ مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی‏‎ ‎‏که شیعۀ سیدالشهدا هستند باشد.

صحیفه ام ، ج21، ص3‏

‏‏ ‏

‏سیدالشهدا دیدند که مکتب دارد از بین می رود. قضیۀ قیام سیدالشهدا و‏‎ ‎‏قیام امیرالمؤمنین در مقابل معاویه، قیام انبیا در مقابل قدرتمندان و کفار‏‎ ‎‏مسأله این نیست که بخواهند یک مملکت‏‏] ‏‏را‏‎ ‎‏[‏‏بگیرند. همۀ عالم پیش‏‎ ‎‏آنها هیچ است. مکتب آنها این نیست، مقصد آنها این نیست، که‏‏کشورگشایی بکنند.‏

صحیفه ام ، ج8 ، ص 335


آن حضرت در فکر آیندۀ اسلام و مسلمین بود. به خاطر این که اسلام در‏‎ ‎‏آینده و در نتیجۀ جهاد مقدس و فداکاری او در میان انسانها نشر پیدا کند و‏‎ ‎‏نظام سیاسی و نظام اجتماعی آن در جامعه ما برقرار شود مخالفت نمود،‏‎ ‎‏مبارزه کرد، و فداکاری کرد.

‏ولایت فقیه ، ص135‏

‏ ‏

‏در عین حال او ‏‏[‏‏سیدالشهدا سلام الله علیه‏‏]‏‏ تکلیف می دید برای‏‎ ‎‏خودش که باید او با این قدرت مقاومت کند و کشته بشود تا به هم‏‎ ‎‏بخورد این اوضاع؛ تا رسوا بکند این قدرت را با فداکاری خودش‏‎ ‎‏و این عده ای که همراه خودش بود. چون دید که یک حکومت‏‎ ‎‏جائری است که بر مقدرات مملکت او سلطه پیدا کرده است تکلیف‏‎ ‎‏خودش را ـ تکلیف الهی خودش را ـ تشخیص داد که باید نهضت کند و راه‏‎ ‎‏بیفتد برود و مخالفت بکند و اظهار مخالفت و استنکار بکند؛ هرچه‏‎ ‎‏خواهد شد. در عین حالی که به حَسَب قواعد معلوم بود که یک عدد‏‎ ‎‏اینقدری نمی تواند با آن عده ای که آنها دارند، مقابله کند لکن تکلیف‏‎ ‎‏بود.

صحیفه ام ، ج5 ، ص162

لکن تکلیف اینطور می دانست که باید قیام بکند و خونش را بدهد تا اینکه‏‎ ‎‏این ملت را اصلاح کند، تا اینکه این عَلَم یزید را بخواباند و همین طور هم‏‎ ‎‏کرد و تمام شد. خونش را داد و خون پسرهایش را داد و اولادش را داد و‏ ‏همه چیزهای خودش را داد در راه، برای اسلام.

صحیفه ام ، ج4، ص151


سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ تمام اصحاب خودشان را، همۀ جوانان‏‎ ‎‏خودش را، همۀ مال و مَنال، هرچه بود، هرچه داشت ـ مال و مَنال که‏ ‏نداشت ـ هرچه داشت، جوان داشت، اصحاب داشت، در راه خدا داد و‏‎ ‎‏برای تقویت اسلام و مخالفت با ظلم قیام کرد. ‏‏[‏‏در‏‎ ‎‏]‏‏مخالف با امپراتوری‏‎ ‎‏آن روز، که از امپراتوریهای اینجا زیادتر بود.

صحیفه ام ، ج10 ، ص 313

‏ ‏

‏سیدالشهدا هم که کشته شد، نه اینکه رفتند یک ثوابی ببرند، ثواب برای‏‎ ‎‏او خیلی مطرح نبود، رفت که این مکتب را نجاتش بدهد، اسلام را‏‎ ‎‏پیشرفت بدهد، اسلام را زنده کند.

صحیفه ام ، ج8، ص 529

‏ ‏

‏پیغمبر در بعضی جنگها شکست می خورد؛ شکست خورد در بعضی‏‎ ‎‏جنگها. حضرت امیر در جنگ با معاویه شکست خورد؛ حضرت‏‎ ‎‏سیدالشهدا را کشتند؛ اما اطاعت خدا بود، برای خدا بود، تمام حیثیتْ‏‎ ‎‏برای او بود؛ از این جهت، از این جهت هیچ شکستی در کار نبود. اطاعت‏‎ ‎‏کرد.

صحیفه ام ، ج5 ، ص169

. انتهای پیام /*