جشنواره شعر مهر بهمن

جشنواره شعر مهر بهمن

خبر

پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن اردیبهشت 97

پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن اردیبهشت 97

اندیشه و گفتمان امام با استفاده از هنر اثرگذار شعر، در میان مردم، خاصه جوانان که حضور امام را درک نکرده اند، نهادینه شود.

مصاحبه دبیر علمی جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

مصاحبه دبیر علمی جشنواره سراسری شعر مهر بهمن 97

هنر ارزشی و متعهد همیشه قادر است رسالت خود را در جامعه به انجام برساند.

دومین  نشست ادبی  ویژه برنامه های  پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

دومین نشست ادبی ویژه برنامه های پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

نشست ادبی شعراء و ادبا شهرستانهای شهرضا ، شهر گلشن ودهاقان برگزار گردید.

نشست خبری  پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

نشست خبری پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

اندیشه امام خمینی (س) در جشنواره شعر بهمن بیان می شود

اولین نشست ادبی پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

اولین نشست ادبی پانزدهمین جشنواره سراسری شعر مهر بهمن

با حضور مدیر موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) اصفهان ، اعضاء شورای ادبی موسسه ، شعراء وادبا نشست ادبی با عنوان سیمای نور در شهرستان خمینی شهر برگزار گردید

فیلم

گزارش تصویری

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------


برگی از دیوان امام (س)

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام
پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام

جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود
بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام