در همه حال نماز می خواندند

در همه حال نماز می خواندند

امام از ساعت یازده و نیم تا یک بعد از ظهر مشغول نماز بودند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:43
با هر لقمه دعا می خواندند

با هر لقمه دعا می خواندند

لقمه ای را که برمی دارند آن را قدری نگاه می دارند قدری دعا می خوانند و بعد لقمه ای دیگر برمی دارند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:42
حالا وقت مستحبات است

حالا وقت مستحبات است

در پاریس یکی از آقایان آمد و گفت آمریکاییها آمده اند مصاحبه ای با امام انجام دهند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:38
مهر نمازشان خاک کربلا بود

مهر نمازشان خاک کربلا بود

امام بر انجام مستحبات و ترک مکروهات تکیه فراوانی داشتند...

یکشنبه, مهر 29, 1397 9:28