کد مطلب: 825 | تاریخ مطلب: 20/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

عطر یار

عطر یار

مـــــا نــــدانیم که دلبستــــه اوییم، همه
مست و سرگشته آن روی نکــــوییم، همه

فـــــارغ از هر دو جهانیم و ندانیم کـــه ما
در پــــی غمــــــــزه او بادیـــه پوییــم، همه

مـــــا نــــدانیم که دلبستــــه اوییم، همه    
 مست و سرگشته آن روی نکــــوییم، همه

فـــــارغ از هر دو جهانیم و ندانیم کـــه ما   
در پــــی غمــــــــزه او بادیـــه پوییــم، همه

ســــاکنان در میخـــــانه عشقیم، مـــدام     
از ازل، مست از آن طــــرفه سبوییم، همه

هر چه بوییم ز گلزار گلستـــان وی است   
عطـــر یـــــار است که بوییده و بوییم، همه

جــــز رخ یـــــار، جمالــــی و جمیلی نبود    
در غم اوست که در گفت و مگوییم، همه

خود ندانیم که سرگشته و حیران همگی    
پــــی آنیم کــــه خـود روی به روییم، همه

. انتهای پیام /*

کلید واژه