کد مطلب: 821 | تاریخ مطلب: 06/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

عروس صبح

عروس صبح

امشب که در کنار منی، خفته چون عروس
زنهــــار تا دریــــغ نداری، کنــــــــــار و بوس

ای شب، بگیـــــر تنگ به بر نوعروس صبح
امشب که تنگ در بر من، خفته این عروس

امشب که در کنار منی، خفته چون عروس    
زنهــــار تا دریــــغ نداری، کنــــــــــار و بوس

ای شب، بگیـــــر تنگ به بر نوعروس صبح      
امشب که تنگ در بر من، خفته این عروس

لب بر نــــــدارم از لب شیرین شکّــــــرش        
گـــــــــر بانگ صبح بشنوم و گر غریو کوس

یا رب، ببند بــــــــــر رُخ خورشید، راه صبح     
در خواب کـــــن موذن و در خاک کن خروس

یک امشبی که با منی، از راه لطف و مهر    
جبــــــــران شود بقیّـــه عمر، ار بود فسوس

نارِندَم ار بخــواهم کاین شب، سحر شود        
باشد اگــــــــــر به تخت سلیمانی‏ ام جلوس

"هندی" ز هند تا به سر کویت آمده است       
کی دل دهد به شاهی شیراز و ملک طوس

. انتهای پیام /*

کلید واژه