کد مطلب: 2708 | تاریخ مطلب: 18/02/1402
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اینجانب به همه نسلهای حاضر و آینده وصیت می کنم‏‎ ‎‏که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست‏‎ ‎‏استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع‏‎ ‎‏شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر‏‎ ‎‏آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این‏ انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و‏‎ ‎‏تفرقه و اختلاف است.

اینجانب که نفسهای آخر عمر را می کشم به حسب‏‎ ‎‏وظیفه، شطری از آنچه در حفظ و بقای این ودیعه الهی‏‎ ‎‏دخالت دارد و شطری از موانع و خطرهایی که آن را تهدید‏‎ ‎‏می کنند، برای نسل حاضر و نسلهای آینده عرض می کنم و‏‎ ‎‏توفیق و تأیید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان‏‎ ‎‏خواهانم.‏

‏     الف ـ بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز‏‎ ‎‏پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت می داند و نسلهای‏‎ ‎‏آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه‏‎ ‎‏الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در‏‎ ‎‏سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.‏

‏     اینجانب به همه نسلهای حاضر و آینده وصیت می کنم‏‎ ‎‏که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست‏‎ ‎‏استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع‏‎ ‎‏شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر‏‎ ‎‏آن سفارش فرموده است از دست ندهید؛ و در مقابل این‏ 

انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و‏‎ ‎‏تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏در سراسر جهان و ولیده های بومی آنان تمام توان خود را‏‎ ‎‏صرف شایعه ها و دروغهای تفرقه افکن نموده اند و‏‎ ‎‏میلیاردها دلار برای آن صرف می کنند. بی انگیزه نیست‏‎ ‎‏سفرهای دائمی مخالفان جمهوری اسلامی به منطقه. و‏‎ ‎‏مع الأسف در بین آنان از سردمداران و حکومتهای بعض‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی، که جز به منافع شخص خود فکر‏‎ ‎‏نمی کنند و چشم و گوش بسته تسلیم امریکا هستند دیده‏‎ ‎‏می شود؛ و بعض از روحانی نماها نیز به آنان ملحقند. ‏

‏     امروز و در آتیه نیز آنچه برای ملت ایران ومسلمانان‏‎ ‎‏جهان باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثی‏‎ ‎‏کردن تبلیغات تفرقه افکنِ خانه برانداز است. توصیه‏‎ ‎‏اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان بویژه در عصر‏‎ ‎‏حاضر، آن است که در مقابل این توطئه ها عکس العمل‏‎ ‎‏نشان داده و به انسجام و وحدت خود، به هر راه ممکن‏‎ ‎‏افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند.‏

. انتهای پیام /*