کد مطلب: 2701 | تاریخ مطلب: 22/03/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

این ولیده «علم الاسماء» را از‏‎ ‎‏شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل‏‎ ‎‏رساند و حکومت را به دست اولیاءالله ، معصومین ـ علیهم‏‎ ‎‏صلوات الاولین و الآخرین ـ بسپارد تا آنان به هر که صلاح‏‎ ‎‏بشریت است بسپارند

  و هرچه این بنیان کج به جلو آمد کجیها و انحرافها‏‎ ‎‏افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و‏‎ ‎‏نقطه جمع همه مسلمانان بلکه عائله بشری، از مقام شامخ‏‎ ‎‏احدیت به کشف تام محمدی(ص) تنزل کرد که بشریت را‏‎ ‎‏به آنچه باید برسند برساند و این ولیده «علم الاسماء» را از‏‎ ‎‏شرّ شیاطین و طاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل‏‎ ‎‏رساند و حکومت را به دست اولیاءالله ، معصومین ـ علیهم‏‎ ‎‏صلوات الاولین و الآخرین ـ بسپارد تا آنان به هر که صلاح‏‎ ‎‏بشریت است بسپارند ـ چنان از صحنه خارج نمودند که‏‎ ‎‏گویی نقشی برای هدایت ندارد و کار به جایی رسید که‏‎ ‎‏نقش قرآن به دست حکومتهای جائر و آخوندهای خبیثِ‏‎ ‎‏بدتر از طاغوتیان وسیله ای برای اقامه جور و فساد و‏‎ ‎‏توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد. و مع الأسف به‏‎ ‎‏دست دشمنان توطئه گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب‏‎ ‎‏سرنوشت ساز، نقشی جز در گورستانها و مجالس مردگان‏‎ ‎‏نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت‏‎ ‎‏و کتاب زندگی آنان باشد، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و‏‎ ‎‏یا بکلی از صحنه خارج شد، که دیدیم اگر کسی دم از‏

‏حکومت اسلامی برمی آورد و از سیاست، که نقش بزرگ‏‎ ‎‏اسلام و رسول بزرگوار ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و قرآن‏‎ ‎‏و سنت مشحون آن است، سخن می گفت گویی بزرگترین‏‎ ‎‏معصیت را مرتکب شده؛ و کلمه «آخوند سیاسی» موازن با‏‎ ‎‏آخوند بی دین شده بود و اکنون نیز هست.‏

‏ و اخیرا قدرتهای شیطانی بزرگ به وسیله حکومتهای‏‎ ‎‏منحرفِ خارج از تعلیمات اسلامی، که خود را به دروغ به‏‎ ‎‏اسلام بسته اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی‏‎ ‎‏ابرقدرتها قرآن را با خط زیبا طبع می کنند و به اطراف‏‎ ‎‏می فرستند و با این حیله شیطانی قرآن را از صحنه خارج‏‎ ‎‏می کنند. ما همه دیدیم قرآنی را که محمدرضا خان پهلوی‏‎ ‎‏طبع کرد و عده ای را اغفال کرد و بعض آخوندهای بیخبر از‏‎ ‎‏مقاصد اسلامی هم مداح او بودند. و می بینیم که ملک فهد‏‎ ‎‏هر سال مقدار زیادی از ثروتهای بی پایان مردم را صرف‏‎ ‎‏طبع قرآن کریم و محالّ تبلیغاتِ مذهبِ ضد قرآنی می کند‏‎ ‎‏و وهابیت، این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج‏‎ ‎‏می کند؛ و مردم و ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرتها‏‎ ‎‏می دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای هدم اسلام و‏‎ ‎‏قرآن بهره برداری می کند.‏

. انتهای پیام /*