کد مطلب: 2700 | تاریخ مطلب: 22/12/1401
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعه‏‎ ‎‏الهی و ماترک پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏مسائل أسف انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از‏‎ ‎‏شهادت حضرت علی(ع) شروع شد. خودخواهان و‏‎ ‎‏طاغوتیان، قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومتهای‏‎ ‎‏ضد قرآنی؛ و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را‏‎ ‎‏که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ دریافت کرده بودند و ندای اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثقلان در‏‎ ‎‏گوششان بود با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه‏‎ ‎‏شده، آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را ـ که‏‎ ‎‏برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی‏‎ ‎‏مادی و معنوی بود و است ـ از صحنه خارج کردند

و ذکر این نکته لازم است که حدیث «ثقلین» متواتر‏‏بین جمیع مسلمین است و [در] کتب اهل سنت از‏‎ ‎‏«صحاح ششگانه» تا کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و‏‎ ‎‏موارد مکرره از پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به‏‎ ‎‏طور متواتر نقل شده است. و این حدیث شریف حجت‏‎ ‎‏قاطع است بر جمیع بشر بویژه مسلمانان مذاهب مختلف؛‏‎ ‎‏و باید همه مسلمانان که حجت بر آنان تمام است‏‎ ‎‏جوابگوی آن باشند؛ و اگر عذری برای جاهلان بیخبر باشد‏‎ ‎‏برای علمای مذاهب نیست.‏

‏     اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعه‏‎ ‎‏الهی و ماترک پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏مسائل أسف انگیزی که باید برای آن خون گریه کرد، پس از‏‎ ‎‏شهادت حضرت علی(ع) شروع شد. خودخواهان و‏‎ ‎‏طاغوتیان، قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومتهای‏‎ ‎‏ضد قرآنی؛ و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را‏‎ ‎‏که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ دریافت کرده بودند و ندای اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثقلان در‏‎ ‎‏گوششان بود با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه‏‎ ‎‏شده، آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را ـ که‏‎ ‎‏برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی‏‎ ‎‏مادی و معنوی بود و است ـ از صحنه خارج کردند؛ و بر‏‎ ‎‏حکومت عدل الهی ـ که یکی از آرمانهای این کتاب مقدس‏ ‏بوده و هست ـ خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و‏‎ ‎‏کتاب و سنت الهی را پایه گذاری کردند، تا کار به جایی‏‎ ‎‏رسید که قلم از شرح آن شرمسار است.‏

. انتهای پیام /*