کد مطلب: 2680 | تاریخ مطلب: 13/09/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

گنجهای رمضان (25)

گنجهای رمضان (25)

ما مهمانهای خوبی نیستیم

ما مهمانهای خوبی نیستیم

چه بگوییم درمقابل این نعمت بزرگ الهی که ملتها را دعوت کرده است به ضیافة الله، ضیافة الله با همه اسماء. و ما چگونه شکر این نعمت را بجا بیاوریم.

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

گنج بیست و پنجم؛ ما مهمانهای خوبی نیستیم

 ما مهمانهای  خوبی نبودیم برای خدای تبارک و تعالی. ما را دعوت کرد به ضیافت، او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ. چه بگوییم درمقابل این نعمت بزرگ الهی که ملتها را دعوت کرده است به ضیافت الله، ضیافت الله با همه اسماء. و ما چگونه شکر این نعمت را بجا بیاوریم. ما که خودمان را می شناسیم که هیچ نیستیم و هر چه هست، اوست. لکن او عنایات خاصه خودش را مبذول می کند و ما را میهمان و خودش را میزبان ما قرار می دهد. یا ما را بالا برده است تا آن حدی که لیاقت را داشته باشیم با عنایات او، یا عنایت خودش را متنزل کرده است، همان طوری که قرآن را متنزل کرده است در ماه رمضان ... ما مهمانهای خوبی نیستیم برای خدا. اگر میهمانهای خدا از قبیل رسول خدا و ائمه هدی هستند، ما چه بگوییم. و آن میزبانی ای که از آنهامی کند، دست ما از آن کوتاه است. لکن ما متکی هستیم به لطف او، و ما متکی هستیم به عنایات او. و ما در ماه رمضان هر چه قصور کرده باشیم تقصیر کرده باشیم، در این روز مبارک از او عیدی می خواهیم؛ او به فضل خودش با ما رفتار کند، نه به عدلش. امیدوارم که خداوند این ملت که مهیا شده است برای این که خدمت کند به مسلمین واسلام، این راتوفیق بدهد که بتواند از عهده این خدمت بزرگ برآید، خدمت به اسلام وخدمت به بندگان خدا. (صحیفه امام ؛ ج 18، ص 497-498)

. انتهای پیام /*