کد مطلب: 2494 | تاریخ مطلب: 07/11/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

آزادی

آزادی

آزادی یک نعمت بزرگ الهی است.


ما مصائب را به خاطر رسیدن ملتمان به آزادی و استقلال تحمل خواهیم کرد.


آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد.


آزادی را اسلام به ما داد،قدر این آزادی را بدانید و قدر این اسلام را بدانید.


اول مرتبه تمدن،آزادی ملت است.


باید ما همه بیدار باشیم،متوجه باشیم به این که از آزادی سوء استفاده نکنیم.


اسلام هم آزادی دارد،اما آزادی بی بند و باری نه؛ما آزادی غربی نمی خواهیم.


اسلام یک دین مترقی،و دموکراسی به معنای واقعی است.


دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.


آزادیی که در اسلام است در حدود قوانین اسلام است.


"آزادی صادراتی"آزادیی است که بچه های ما را به فحشا کشاند.


آزادی در حدود اسلام است، در حدود قانون است؛تخلف از قانون نشودبه
خیال اینکه آزادی است.


حفظ کنید حدود اسلام را،از آزادی ها سوء استفاده نشود،آزادی در حدود اسلام
است.


قانون اسلام مسبّب آزادی ها و دموکراسی حقیقی است،و استقلال کشورها را نیز
تضمین می کند.


می خواهند آزادی شما را با آزادی سلب کنند ،آزادی ناسالم در شما ایجاد کنند
و آزادی حقیقی را از شما بگیرند.


جلوی آزادی هرگز گرفته نشده است و نمی شود ومردم آزادند،الّا آنجایی که 
بخواهند تباهی بکنند و بخواهند ملت را به عقب برانند.


آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود،
از نظر اسلام و عقل محکوم است.


ما آزادیی که اسلام در آن نباشد نمی خواهیم.


از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود .


انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست.


ایران امروز جایگاه آزادگان است.

. انتهای پیام /*