کد مطلب: 2489 | تاریخ مطلب: 19/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

پیروزی و عوامل آن

پیروزی و عوامل آن

* رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود .


* ملت رزمنده ایران با ایمان به خدا و وحدت کلمه،بر قدرت  شیطانی عظیم که همه قدرتها پشتیبان آن بودند غالب شد،و دست همه ابرقدرتها را از کشور خود قطع کرد .


* ایمان به خدا و وحدت کلمه این معنا را پیش آورد که ابر قدرتها را کنار زدیم .


* آن رمزی که شما راپیروز کرد:ایمان به خدا،توجه به خدا بود .


* ایمان به خدا،ایمان به مبادی اسلامی بود که شما راپیروز کرد .


* ما با این قدرت ایمان،که همه اقشار ملت ما با هم اسلام را فریاد زدند،پیروز شدیم نه با عدد و عده .


* ما باید بفهمیم چرا پیروز شدیم،این"چرا"را اگر فهمیدیم،آن وقت باید کوشش کنیم که همان چیزی را که ما را پیروز کرده حفظش کنیم .


* رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام بود  .


* الله اکبر ما را پیروز کرد،حالا هم سلاح ما همان الله اکبر است.ووحدت کلمه ما را پیروز کرد،حالا هم سلاح ما همان وحدت کلمه است .


* نظرلطف خدا بود که شما با نداشتن سازمان،و با نداشتن سازوبرگ ارتشی،بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید.  


* توجه به خدا را حفظ کنید تا پیروز باشید .


* این دست مبارک الهی که بر سر شما[ست]و عنایت حق تعالی که بر شما سایه افکند،این را قدر بدانید و      حفظ  کنید؛اگر حفظ شد در همه مراحل پیروز هستید .


* حفظ یک پیروزی از اصل پیروزی مشکلتر است  .


* چه بسا پیروزی هایی که برای یک ملتی پیش می آید،برای اینکه استقامت در آن امر که موجود شده است      ندارند سستی می کنند،آن پیروزی از دستشان می رود .


* ملت ما به واسطه اتکا به اسلام این نهضت را پیش برد .

 
* برادران من!با اتکا به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم .


* با رفتار و اخلاق اسلامی،این قدرتی که شما را به پیروزی رساند ه است حفظ کنید .


* مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است .


* جمعیتی که پشتوانه اش خداست شکست ندارد .


* ملتی اگر قیام کرد،با حفظ قدرت ایمان،هیچ قدرتی،در مقابل آن نمی تواند بایستد .


* ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد .


* مادامی که در مسیر حق باشیم پیروزیم .


* پیروزی را شمشیر نمی آورد،پیروزی را خون می آورد .


* ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی،که همه قدرتها دنبال او بودند،غلبه کردیم .


* ما حق هستیم و حق بر باطل پیروز است .


* شما حق هستید،در مقابل باطل ایستاده اید.استقامت می خواهد؛تا استقامت در کار نباشد نمی توانید به  پیروزی نهایی برسید .


* کشوری که تمام قشر هایش اینطور محیّای برای فداکاری هستند،این کشور پیروز است .


* شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛و حق پیروز است .


* اینطور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم.اولاً که شکست نمی خوریم،خدا با ماست؛و ثانیاً بر فرض این که"شکست صوری"بخوریم "شکست معنوی"نمی خوریم،و پیروزی معنوی با اسلام است،با مسلمین است .


* ما ترس نداریم،برای اینکه ما حقیم.وقتی حق هستیم،غالب هم بشویم ما حق هستیم،مغلوب هم بشویمما حق هستیم .


* اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما  را هم نابود کنند،ما پیروزیم .


* کسی که با خدا باشد خدا با اوست،و پیروزی با اوست .


* شما پیروزید،برای اینکه خدا با شماست .


* شما پیروزید،برای اینکه اسلام پشتیبان شماست .


* پایدار باشید که پیروز هستید .


* کمی عده،با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار باشد و تعهد به اسلام در کار باشد،اسباب           ضعف نخواهد شد .


* پیروزی آن است که مورد توجه حق تعالی باشد،نه اینکه کشوری را بگیرید .


* تا روحیه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید،از آن منفصل نشوید .


* این پیروزی انقلاب ما پیروزیی بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اکبر/این پیروزی   /به دست آمد .


* این پیروزی ارتباط به من نداشت،من یک طلبه هستم و نباید این را به من منتسب کنید!پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت،این پیروزی مربوط به خدا بود .


* جاوید بار پرچم پر افتخار الله اکبر،که رمز پیروزی معجزه آسای ملت بزرگ ایران است .


* پیروزی انقلاب رهین همه  ملت است .


* حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشکل تر است .


* پیروزی نهایی وقتی است که اسلام،به همه ابعاد و به همه احکامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزی بالاتر آن  که در همه اقطار عالم،اسلام حکومت کند .اسلام مایه سعادت بشر است  .

. انتهای پیام /*