کد مطلب: 2475 | تاریخ مطلب: 24/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

دنیا دوستی و قدرت طلبی

* دنیا آنی است که در ماهست ، که ما را از مبدأ کمال دور می کند،و به نفس و نفسانیت خودمان مبتلا
     می کند.


* هر چه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد،به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد.


* تمام مفاسد روحانی و اخلاقی و اعمالی ، از حب به دنیا ، و غفلت از حق تعالی و آخرت است.


* علمی که انسان را به خدا نزدیک می کند،در نفس دنیا طلب باعث دوری بیشتر از درگاه ذی الجلال     
     می گردد .


* هر چه وجهه قلب به تدبیر امور و تعمیر دنیا بیشتر شد و علاقه افزون گردید،غبار ذلت و مسکنت،بر او          بیشتر ریزد،و ظلمت مذلت و احتیاج،زیاد تر آن را فرا گیرد .
               

* ای عزیز!تو اگر عارنداری از طلب دنیا،لااقل از مخلوق ضعیف،که مثل خود توست، طلب مکن  .


* توجه و تعلق نفس به مادیات،انسان را از کاروان انسانها باز می دارد، و بیرون رفتن از تعلقات مادی و توجه به خدای تبارک و تعالی،انسان را به مقام انسانیت می رساند .


* دنیای مذموم همین است که انسان توجه داشته باشد ولو به یک تسبیح،و لو به یک کتاب .


* توجه به زرق و برق دنیا انسان را از آن احساس انسانی اش می بُرد .


* اگر بخواهند در ضیافت خدا وارد بشوند،به اندازه وسع خودشان،باید از دنیا اعراض کنند و قلبشان رااز دنیا       برگردانند .


* ثروتمندان فقرایی هستند در صورت اغنیا،و نیازمندانی هستند در لباس بی نیازان .


* بیرون رفتن از تعلقات مادی و توجه به خدای تبارک وتعالی،انسان را به مقام انسانیت می رساند .


* بدان که این عالم دنیا،برای نقص و قصور و ضعفی که در آن است،نه دار کرامت وجای ثواب حق تعالی      است،و نه محل عذاب و عقاب است .


* ترس از مرگ برای کسانی است که دنیا را مقر خود قرار داده،و از قرارگاه ابدی و جوار رحمت ایزدی      بی خبرند .


* هر مقامی که برای بشر حاصل می شود،چه مقامهای معنوی و چه مقامهای مادی، روزی گرفته خواهد      شد ؛ و آن روز هم نامعلوم است .


* کسی که رابطه با خدا دارد شکست ندارد.شکست مال کسی است که آمالش دنیا باشد .


* آنها جان خودشان را برای اسلام و برای مصلحت کشور اسلامی فدا می کنند،و ما سر خون آنها این جا بنشینیم و با هم جنگ و ستیز کنیم!این در منطق اسلام از بزرگترین گناهان است .


* قدرت طلبی از هر که باشد،از شیطان است .


* این قدر دنبال این نباشید که ما خانه مان چه جور است و زندگی مان چه جوراست و چه...،دنبال آن       شرافت انسانی باشید ، دنبال آن معنا باشید که شما را  پیروز کرد .


* اموری که مربوط به این عالم است گذراست،زودگذر هم هست؛و پیروزیها و شکستها و خوشیها و ناخوشیهای این دنیا بیش از چند روزی و مقدار اندکی پایدار نیست .

. انتهای پیام /*