کد مطلب: 2465 | تاریخ مطلب: 25/10/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ایمان و ارزش های معنوی

ایمان و ارزش های معنوی

* اگر ایمان وارد قلب شود کارها اصلاح می شود  .


* ایمان به خدا نور است،ایمان به خدا باعث می شود که تمام تاریکیها از پیش پای مؤمنین برداشته بشود .


* ایمان عبارت از این است که آن مسائلی را که شما با عقلتان ادراک کرده اید،آن مسائل را قلبتان هم به آن       آگاه بشود،باورش بیاید .


* کسانی که با خدا باشند،توجه به خدا و ایمان به خدا داشته باشند،خداوند آنها را از تمام ظلمتها،از تمام      تاریکیها خارج می کند؛و به حقیقت نور می رساند .


* بدان که حقیقت علم و ایمان_که متقوّم به علم است_نور است .


* بدان که ایمان نیز از کمالات روحانیه ای است  که به حقیقت نوریه آن کمتر کسی آگاه گردد.حتی خود      مؤمنین تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هستند،از نورانیت ایمان خود و کراماتی که در پیشگاه مقدس حق           برای آنها است مطلع نیستند .


* مبدأ همه خیرات و مبدأ همه ترقیاتی که برای یک مملکت است،چه درجهت مادی،چه در جهت معنوی،این     است که ایمان در کار باشد .


* تهدید و تطمیع در کسانی اثر می کند که ایمان ندارند .


* مدعیان ایمان زیادند،لکن مؤمنین اندکند .


* اگر جنبه ایمان مردم تقویت شد،همه امور به راهتی انجام می شود .


* "عدد کم" اشکال ندارد،"ایمان قوی "بودن مهم است .


* آنچه میزان سعادت است این است که انسان مؤمن باشد، و صبر داشته باشد و دیگران را به صبر وادار       کند،و حق بگوید و دیگران را به حق گفتن وادار بکند .


* من نمی توانم باور کنم که کسی مبادی معنوی نداشته باشد و برای مرد م کوشش کند .


* کوشش کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت،با معنویت است که شما می توانید استقلال خودتان را       حفظ کنیدو به مراتب کمال برسانید .


* ارزشهای معنوی ارزشهای همیشگی هستند .


* همه بد بختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است .

* شرافت به تقواست .


* خرابی های مادی جبرانش آسانتر از خرابی های معنوی است .


* کسانی که برای خدا کار می کنند، هیچ وقت باخت در آن نیست.آنهایی که برای دنیا کار می کنند باخت     دارند،که اگر نرسیدند،خوب باختند و عمرشان [را]هم هدر دادند .


* ما امیدمان به خداست و مأیوس از خدا نیستیم؛و بر مشکلات به امید خدا غلبه می کنیم .
 

* من اطمینان دارم که تا این ملت توجه به خدا دارند،هیچ قدرتی نمی تواند به این آسیب برساند .


* اگر ملت ما برای خدا و برای رضای پیمغبر اکرم به پیش برود،تمام مقاصدش حاصل خواهد شد .


* گمان نکنید که کاخ سفید و کرملین الآن آرام نشسته اند و با وضع آرام زندگی می کنند؛آنها با اضطراب      زندگی می کنند،و این اضطراب برای این است که آنها تَبَع شیطان هستند،و شیطان نمی گذارد که طمأنینه      پیدا بشود در قلب انسان .


* اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون زندگی      بشر وارد شود،پیچیده ترین مشکلات امروزی جهان به آسانی حل می شود .

. انتهای پیام /*