کد مطلب: 2463 | تاریخ مطلب: 14/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

شهادت و شهید

* شهادت عزت ابدی است .


* شهادت فخر اولیا بوده است و فخر ما.


* هراس،آن دارد که شهادت مکتب او نیست.


* شهادت رمز پیروزی است.


* ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است.


* شما چه در دنیا پیروز بشوید یا به شهادت برسید،پیروزمندید. 


* شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است.


* شهادت برای ما فیض عظیمی است.


* این حس شهادت خواهی [و]فداکاری بود که یک ملتی ،که هیچ نداشت،بر طاغوت غلبه پیدا کرد.


* یک ملتی که زن و مردش برای جان فشانی حاضرند،و طلب شهادت می کنند،هیچ قدرتی با آن نمی تواند      مقابله کند .


* خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست.


* ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.


* یک همچو ملتی که آرزوی شهادت می کند، این ملت دیگر خوف ندارد.                  

* ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند.


* ملت ما عاشق شهادت بود،با عشق به شهادت پیش رفت این نهضت.


* ما از خدا هستیم همه ،همه عالم از خداست،جلوه خداست؛و همه عالم به سوی او بر خواهد گشت.پس چه      بهتر که برگشتش اختیاری باشد و انتخابی،و انسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا ،و انسان اختیار کند         موت را برای خدا،و شهادت را برای اسلام .


* در بستر مردن،مردن است و چیزی نیست،لکن در راه خدا رفتن شهادت است و سرفرازی و تحصیل      شرافت برای انسان و برای انسان ها.


* مرگ سرخ بمراتب بهتر از زندگی سیاه است .


* چه غافلند دنیا پرستان و بی خبران،که ارزش شهادت را در صحیفه های طبیعت جستجو می کنند،ووصف       آن را در سروده ها و حماسه [ها]و شعرها می جوییند،و درکشف آن از هنر تخیل وکتاب تعقل مدد می         خواهند،و حاشا!که حل این معما جز به عشق میسّر نگردد.


* آنها که شهید شدند،به خدمت خودشان و سعادت خودشان و به اجر خودشان رسیدند.


* شهدای انقلاب بزرگ،چون شهدای صدر اسلام در پیشگاه مقدس ربوبی ارزشمند،و مورد عنایت حق تعالی      و اولیای اسلام ارزشمند خواهند بود.


* شما پیروزید،برای اینکه شهادت را در آغوش می گیرید .و آنهایی که از شهادت و از مردن می           ترسند،آنها شکست خورده اند.


* مگر شهادت ارثی نیست که از موالیان ما،که حیات راعقیده و جهاد می دانستند و در راه مکتب پر افتخار      اسلام،با خون خود و جوانان عزیز خود از آن پاسداری می کردند، به ملت شهید پرورما رسیده.


* به ملت عزیز و توده های میلیونی ایران عرض می کنم که هیچ انقلابی بدون شهادت خواهی و فداکاری و      سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته .


* شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابی            کرد.


* رهبر ما آن طفل دوازده ساله ای است که با قلب کوچک خود ،که ارزشش از صدها زبا ن و قلم ما بزرگتر      است،با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود،و خود نیز شربت شهادت نوشید.


* سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردند، و ما عقب مانده آنها هستیم.


* برماست که با اعتراف به عجز خویش،از رزمندگان عزیزی که با شهادت طلبی ها و رشادتهایشان از            میهن اسلامی خود دفاع نموده،و با خون پاک خود چراغهایی فرا راه آزادی تمام ملتهای دربند       برافروختند،قدردانی نماییم.


* گوارا باد بر این شهیدان،لذت انس و همجواری شان با انبیای عظام واولیای کرام وشهدای صدر اسلام،و      گواراتر بر آنان باد نعمت رضایت حق،که «رضوانٌ من الله اکبرُ ».


* هان ای شهیدان!در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید ، که ملت شما پیروزی شما را از دست نخواهد           داد.


* شما گواهان صادق و یادگاران عزمها و اراده های استوار و آهنین،نمونه ترین بندگان مخلص حقید،که       مراتب انقیاد و تعبد خویش را به پیشگاه اقدس  حق تعالی،با نثار خون و جان به اثبات رسانیدند.


* کشوری که همه بیدار وهمه مستعد برای شهادت هستند،اینها را از چه می ترسانند؟


* هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی،برای خدا به جهاد برخیزد؛و خود را فدای      هدف کند نه هوا؛و این هنر مردان خداست. 


* به شما برادران مؤمن عرض می کنم:اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو      شویم،و با خون سرخ،شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم،بهتر ازآن است که در زیر پرچم ارتش سرخ      شرق،و سیاه غرب،زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم.


* هیچ هراسی به دلتان راه ندهید،که شما پیروزید_انشاءالله.چه کشته بشویم و بکشیم حق با ماست.ما اگر      کشته هم بشویم در راه حق کشته شدیم و پیروزی است،و اگر بکشیم هم در راه حق  است و پیروزی        است.


* طبع یک انقلاب فداکاری است.لازمه یک انقلاب شهادت و مهیا بودن برای شهادت است.


* مجاهد فی سبیل الله بزرگتر از آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیار زَخارف دنیا محک بزند.


* دنیا با همه زرق و برق ها و اعتبارش ، به مراتب کوچکتر از آن است که بخواهد پاداش و ترفیع مجاهدان      فی سبیل الله گردد .

* ما خاکیان محجوب،یا افلاکیان،چه دانیم که این ارتزاق عند رب الشهداء چی است؟


* ما اگر کشته شویم_انشاءالله_بهشت می رویم،اگر بکشیم هم به بهشت می رویم.


* کشته بشوید بهشتی هستید،بکشید هم بهشتی هستید.


*ما بکشیم سعادتمندیم،کشته بشویم هم سعادتمندیم.


* وقت آن است که ما که وارثان این خون ها هستیم،و باز ماندگان جوانان و شهدای به خون خفته هستیم،از         پای ننشینیم و فداکاری آنها را به ثمر برسانیم شهادت یک هدیه ایست از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن      کسانی که لایق هستند.


* گریه کردن بر شهید زنده نگه داشتن نهضت است .


* عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد،یک مسأله سیاسی است،یک مسأله ایست که      در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد؛ما از این اجتماعات استفاده می کنیم.


* قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان،زبان گویایی است که به عظمت روح جاوید آنان شهادت می دهد.


* خون های جوانان ما بر مسلسلها غلبه کرد.


* چطور انسان متأثر نباشد از اشخاصی که قدرتمندی خودشان را در خون شهیدان ما می بینند؟


* خدمت در بنیاد شهید در رأس خدمتهاست.


* من شهادت در راه حق و اهداف الهی را افتخار جاودانی می دانم.

. انتهای پیام /*