کد مطلب: 2432 | تاریخ مطلب: 16/11/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

نقش زن در اجتماع

نقش زن در اجتماع

* زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است.


* زن مربی انسان است.


* از دامن زن مرد به معراج می رود.


* زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود، افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی  کشیده شوند.


* نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه زنان، بانوان، علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند ،قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند.


* من در جامعه زنها یک جور تحول عجیبی می بینم که بیشتر از تحولی است که در  مردها پیدا شده.


* این جانب به زنان پر افتخار ایران مباهات می کنم، که تحولی آن چنان در آنان  پیدا شد، که نقش شیطانی بیش از پنجاه سال کوشش نقاشان خارجی و وابستگان بی شرافت آنان ، از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاههای تبلیغاتی مزدور را، نقش برآب نمودند.


* زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان ، بلکه مقدم بر آنانند.


* ما مفتخریم که بانوان و زنان ، پیر و جوان و خرد و کلان ، در صحنه های فرهنگی  و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.


* من هر وقت بانوان محترم را می بینم که با عزم و اراده قاطع در راه هدف حاضر به [تحمل] همه طور زحمت ، بلکه شهادت هستند مطمئن می شوم که این راه به پیروزی منتهی می شود.


* بانوان رهبر نهضت ما هستند.


* شما بانوان شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید.


* شما خواهران در این نهضت سهم بسزایی داشتید.


* شما خواهران عزیز و شجاع، دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید.


* مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنان شیر دل هستند.


* ما بسیاری از موفقیت ها را مرهون خدمتهای شما بانوان می دانیم.


* خدمت مردها هم، بسیارش  مرهون خدمت زنهاست.


* بانوان ایران ، در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند.


* بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند.


* این پیروزی را ما از  بانوان داریم قبل از اینکه از مردها داشته باشیم.


* آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان ایران حاصل  شد.


* اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که دربانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما.


* ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.


* چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان، در صف اول، ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است.


* در تربیت و تعلیم جامعه بزرگوار، بانوان پیشتاز باشند.


* اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست وانحطاط خواهند رسید.


* صلاح و فساد یک جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه  می گیرد.


* شما مردان و زنان  تاریخ، باید پایداری در راه کوبیدن ستمکاران و دفاع از حق را به جهانیان و نسلهای آینده ثابت کنید.

. انتهای پیام /*

کلید واژه