کد مطلب: 2362 | تاریخ مطلب: 13/05/1399
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

* ما در عصری هستیم که جنایتکاران به جای توبیخ و تأدیب، تحسین و تأیید می شوند.


* این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر به جای اینکه ظالم را محکوم کنند، مظلومها را محکوم می کنند.


* این دستگاههایی که برای حقوق بشر درست کردند، تمام دستگاههایی[است که] برای چپاول بشر است.


* این همه جنایت می کنند، این همه کشورها را به خون می کشند، و ادعا می کنند که ما نمی توانیم ببینیم که حقوق بشر از بین می رود.


* ما می خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم، ما می خواهیم آزاد باشیم، ما در مملکتمان استقلال می خواهیم، آزادی می خواهیم.


* این ملت و هر ملتی حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را ، این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست.


* اینها از حقوق بشر صحبت می کنند و بر خلاف آن عمل می کنند؛ اسلام هم  حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.

. انتهای پیام /*