کد مطلب: 2345 | تاریخ مطلب: 08/11/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

اسلام و عمل ما

اسلام و عمل ما

* امروز اسلام بسته به اعمال شماست.


* اسلام را معیار حرکتهای خود قرار دهید.


* از ما نمی پذیرند که ما اسلامی هستیم ، مگر خودمان به اسلام عمل بکنیم.

* الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم ، و اگر آسیب ببیند همه ما مسئول هستیم،در بارگاه خدا  همه مسئول هستیم.


* من امیدوارم که مسلمین ، و خصوصاً سران مسلمین ، از شعار به اسلام _ که یک پوششی است برای عدم عمل بر احکام اسلام _ دست بردارند و به اسلام به حسب آنچه که هست ، فکر کنند و عمل کنند.


* شما فکر این را بکنید که حافظ اسلامید نه حافظ خود.


* بیرون برویم از این پوشش شیطانی به پو شش رحمانی ؛ آن به این است که ما مطابق نظام اسلام عمل کنیم.


* شما مسلمانان متعهد ، دَیْن خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا کردید ، وراه وفاداری و فداکاری را به ما آموختید.


* از اولیای خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بوده اند ، نه دنبال خودشان.


* آن چیزی که سهل می کند مشکلات را ، این است که ما برای اسلام تحمل زحمت می کنیم.


* شما با اسلام این پیروزی را پیدا کردید و با اسلام باید این پیروزی را تعقیب کنید.


* این قدرت اسلام و قدرت ایمان بود که مردم را به وحدت کشاند ، و این وحدت و قدرت و ایمان بود که  مردم را به پیروزی کشاند.


* اگر انسان بخواهد برای اسلام خدمت کند ، نباید توقع این را داشته باشد که همه او را بپذیرند.


* میزان در هر کس حال فعلی اوست .


* اسلام نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می رفت ، و ما هم می خواهیم این طورباشیم ،که نه ظلم کنیم و نه زیر  بار ظلم برویم.


* با اتکا به تعالیم عالیه اسلام ، و ایمان ما به مبادی بود که با دست خالی بر همه قوای شیطانی غلبه کردیم.


* اگر این مملکت مسلمان بشود ، تربیت ، تربیت اسلامی باشد ، هیچ قدرتی نمی تواند مقابلش بایستد.


* اگر اسلام در این مملکت ، احکام اسلام در این مملکت پیاد ه بشود ، همه جهات  مادی و معنوی تأمین  خواهد شد.


* امروز وظیفه ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می باشد ، برای تحمل هر گونه ناملایمات آماده باشیم ، تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را قطع نماییم ، و جلو اغراض و مطامع آنها را  بگیریم.


* ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام ، آمال و آرزوهایمان را باید فدا کنیم برای اسلام.


* امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است ، و نجات آن قربانی میخواهد ، و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم .


* عزیزان من ، از فدایی دادن و نثار جان و مال درراه خدا و اسلام و ملت اسلام نهراسید ؛ که  این شیوه  پیغمبر عظیم الشأن و اوصیا و اولیای آنان بوده . و خون ما رنگین تر از خون شهدای کربلا نیست که با  مخالفت با سلطان جائر ، که متمسک به اسلام بود و خود را خلیفه اسلام معرفی می کرد ، ریخته شد.شما که برای اسلام به پا خاسته اید و جا ن و مال نثار می کنید ، در صف شهدای کربلا هستید ، چرا که پیرو مکتب آنانید.


* اگر چنانچه اسلام به آنطوری که هست ، و به آن طوری که خدای تبارک و تعالی اسلام را تأسیس کرده ، اگر به آن طور اسلام پیاده بشود ، فاتحه مستعمرین خواند ه می شود.


* پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فدای اسلام کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در آورد ، و ما به حکم پیروی از آن بزرگوار ، باید همه چیزمان را فدا کنیم تا پرچم توحید برقرار بماند.


* همه باید تحت بیرق اسلام و تحت پرچم اسلام برویم ، لکن نه به طور شعار ، به طور واقع و به طور حقیقت.


* اگر چنانچه احکام الهی در یک ملت پیاده بشود ، باطل از آن ملت کوچ می کند.


* وقتی می توانیم با قدرتهای بزرگ مقابله کنیم و آسیب پذیر نباشیم ، که متعهد به اسلام ، متعهد به احکام اسلام  باشیم.


* کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند .


* اگر امروز اسلام _ خدای نخواسته _ لطمه ببیند ، این گناهش به گردن همۀ ماست.


* هی نگویید "من" ، بگویید" مکتب من".


* مبادا از حرفهای خارجیها بترسیم و در پیاده کردن احکام خدا سستی کنیم.


* برای پیشبرد مقصود ، ولو اسلامی باشد ، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ ، مطرود و از انگیزه های غیر  اسلامی است.


* نگرانی من از این است که نکند سستی کنیم و در پیاده کردن اسلام ، دقت لازم را ننماییم.


* امروز اسلام در دنیا وضعی پیدا کرده است که اگر چنانچه _خدای نخواسته_ شکست بخورد ، تا سالهای طولانی ، دیگر نمی تواند سرش را بلند کند ؛ برای اینکه قدرتهای بزرگ قدرت اسلام را فهمیده اند.


* اگر _خدای نخواسته_ در منبر  شما چیزی بگویید که خودتان عاملش نیستید ، ودر مسجد چیزی بگویید که خودتان بر خلاف او عمل می کنید ، مردم دلهایشان ازشما منصرف می شود.


* باید چشم و گوشمان را باز کنیم که با دست خودمان اسلام را از بین نبریم .


* کوشش کنید که مصالح اسلام و کشور اسلامی را فدای منافع شخصی یا گروهی نکنید.


* الآن یک وضعی داریم که اگر  _خدای نخواسته_ یک قدم کجی برداریم ، این رابه اسم اسلام تمام می کنند.


* اسلام در دست ما امانت است ، و ما موظفیم تا این امانت را حفظ کنیم.


* کاری بکنید که آن اسلام عزیز ، که امروز دست شماست ، با یک صورت خوبی تحویل بدهید.به اعقابتان ، یک صورت مشوّه درست نکنید که بگویند همین بود. اسلام نورانی است.


* اسلام عزیز امروز به ما سپرده شده است ، و شما باید این اسلام را نگه دارید و به نسلهای آتیه بسپارید.


* کسی که برای رضای خدا  _انشاءالله_ مشغول انجام وظیفه است ، توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه قرار گیرد ، هیچ امری مورد قبول همه نیست.


* کسی که دنبال حق می رود و برای رضای خدا کار می کند ، نباید به فکر این باشد که به او چه گفته اند یا چه می گویند.


* کسی که برای خدا کار می کند ، قیام برای خدا می کند ، این از هیچ چیز نباید بترسد.

. انتهای پیام /*