کد مطلب: 2344 | تاریخ مطلب: 18/07/1400
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

اسلام خواهی

اسلام خواهی

* امروز اسلام به صورت یک مکتب مترقی که قادر است تمامی نیازهای بشر را تأمین کند و مشکلات او را حل نماید ، مورد توجه همه مسلمین جهان ، به خصوص ملت مسلمان ایران ، قرار گرفته است.


* شما برای اسلام قیام کردید و پشتیبان شما اسلام است.و کسی که پشتیبان او قرآن است ، و اسلام است   ، پیروز است.


* ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد.


* مقصود ما این است که هر جای این مملکت برویم اسلام را ببینیم.


* تمام مقصد ما اسلام است .

* ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود که فقط محمد رضا برود ، رژیم سلطنتی از بین برود ، دست اجانب کوتاه بشود ، این ها همه مقدمه بود ، مقصد اسلام است.


* در سایه اسلام ، ما می توانیم مملکت خودمان را حفظ کنیم.


* همه با هم قیام کردیم که اسلام را در این جا زنده کنیم و _انشاءالله_ به سایر جاها هم صادر کنیم.


* مملکت وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد .


* ما مسلمان هستیم ، و مسلمان نمی تواند از اسلام بگذرد   .


* کشور اسلامی است و باید به موازین اسلامی عمل شود.


* طاغوت را که از بین بردید باید به جای آن یک مملکت اسلامی و یک مملکت الهی درست بشود ؛ مقابل طاغوت،الله است ، با رفتن طاغوت باید مملکت الهی پیدا بشود.


* امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند .


* ما برای آن نهضت کردیم که اسلام ، و قوانین اسلام و قرآن ، و قوانین قرآن در کشور ما حکومت کند.


* اگر بخواهید از زیر قید گرفتاریهای اجانب بیرون بیایید باید متشبّث به اسلام شوید.


* عمده مسئله این است که ما فهمیده باشیم در قلبمان ، که ما می خواهیم جمهوری مان اسلامی باشد.


* باید همان طوری که با زبان می گوییم ، قلب ما معتقد شده باشد به این که ما می خواهیم اسلام باشد.


* ما چیزی نیستیم خودمان ،  هر چه هست اسلام است.


* ما می خواهیم که اسلام حکومت کند در این مملکت، احکام اسلام در این مملکت جریان پیدا بکند.


* ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست کنیم ، ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم.


* ما همه زنده ایم برای احیای سنت پیغمبر اسلام و احیای قرآن کریم ؛ و باید دَیْن خودمان را به اسلام ادا  کنیم.


* تا همه احکام اسلام جریان پیدا نکند ، ما در راهیم .


* ما عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم .


* ما برای اسلام قیام کردیم ، همانطوری که در صدر اسلام پیغمبر اکرم (ص)برای اسلام قیام کرد ؛ وآن قدری که او در زحمت و رنج واقع شد ما نشدیم.


* پشتوانه همه شما اسلام است ، قرآن کریم است.


* این نهضت ها برای این است که احکام خدا جاری شود.


* ما جمهوری اسلامی را می خواهیم که احکام اسلام در آن جمهوری تحقق پیدا بکند.


* جمهوری اسلامی معنایش این است که یک جمهوری باشد و قوانینش همان قوانین اسلام .


* جمهوری اسلامی است ، وباید همه چیز ما اسلامی بشود .


* امروز مملکت ، مملکت اسلامی است و محتوا باید محتوای اسلامی باشد.


* نهضت اسلامی است ، و نهضت اسلامی محتوایش باید اسلامی باشد.


* ما دنبال این هستیم که اسلام تحقق پیدا بکند ، دنبال اسم نیستیم ، که حالا که ما  اسم جمهوری اسلامی پیدا  کردیم کافی باشد برای ما.


* امیدوارم که خمینی از راه مستقیم اسلام ، که مبارزه با قدرتهای ستمگر است هیچ گاه منحرف نشود ، و برای ثمر رساندن اهداف اسلام از پای ننشیند.


* ملت ما برای خدا شهادت می خواهند .


* خداوند حافظ ملت های اسلامخواه ، در برابر تعدی قدرتهای بزرگ است.


* ملت ما که به خیابان ها ریختند ، به پشت بامها رفتند و شب وروز زحمت کشیدند ، جوانهایشان را دادند ، خونشان را دادند ، برای اسلام بود ؛ اگر اسلام نبود همچو کاری نمی کردند .     
 
            
* ملت رزمنده و شریف ایران خود را حاضر کرده است برای خدا همه چیزخودش را فدا کند.


* ملتی که خود و همه چیز خود را برای اسلام می خواهد پیروزمند است.


* مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامی باشد ؛ کشور ما در تحت رهبری قرآن ، تحت رهبری  پیغمبر اکرم و سایر اولیای عظام باشد.


* حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت.

. انتهای پیام /*