کد مطلب: 2253 | تاریخ مطلب: 07/08/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مثل همه یک فاتحه می خواندند

مثل همه یک فاتحه می خواندند

پس از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی ،امام تا تقریباً شب چهلم وفات آقا مصطفی هر شب بر سر قبر ایشان می رفتند و فاتحه می خواندند...

 پس از شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی ،امام تا تقریباً شب چهلم وفات آقا مصطفی هر شب بر سر قبر ایشان می رفتند و فاتحه می خواندند لکن پس از چهلم ،شبهای جمعه که به حرم مشرف می شدند سر قبر حاج آقا مصطفی می رفتند.و روش ایشان هم خیلی معمولی بود برای همه اموات یک فاتحه می خواندند و بلافاصله بلند می شدند.از اول همین کاررا کردند و تا آخری که در نجف بودند هم همینطور عمل می کردند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:آیت الله خاتم یزدی.

. انتهای پیام /*