کد مطلب: 1359 | تاریخ مطلب: 29/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

برنامه امام تغییر نمی کرد

برنامه امام تغییر نمی کرد

همه برنامه های حضرت امام روی ساعت مشخصی انجام می گرفت...

همه برنامه های حضرت امام روی ساعت مشخصی انجام می گرفت.از استحمام گرفته تا قدم زدن ،نماز ،مطالعه ومرور مطالب سیاسی کشور و حتی دیدار با نزدیکانشان بر مبنای نظمی خاص بوده.نقل شده است که وقتی ایشان در قم بودند ،مغازه داران آن شهر ساعتهای  خویش را بر مبنای عبور امام تنظیم می کردند؛مثلاً اگر امام رأس ساعت پنج از مقابل مغازه ای عبور می کردند ،هر روز عبور ایشان رأس همین ساعت انجام می گرفت.امام حتی ساعت خواب مشخصی داشتند که رأس ساعت ده شب می خوابیدند و نکته خیلی جالب این بود که هیچ موقع این نظم امام به هم نمی خورد.امام هر شب یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح نماز شب می خوا ندند و این امر هیچ موقع تغییر نمی کند. همچنین نیم ساعت قبل از اذان ظهر شروع به قرائت قرآن می نمودند و درست وقت اذان بر می خاستند تا نماز را به جای آورند .* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:یکی از محافظین بیت امام - در رثای نور

. انتهای پیام /*