کد مطلب: 1256 | تاریخ مطلب: 28/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

مثل یک نفر از ملت ایران

مثل یک نفر از ملت ایران

در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تأکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود...

در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تأکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود.مرحوم حاج احمد آقا از قول امام نقل و تأکید می کرد که در تصمیمات درمانی ایشان را فقط به عنوان فردی ازآحاد مردم ایران بنام مصطفوی در نظر بگیرند.* 


--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:دکتر منوچهر دوایی-پزشک معالج امام-روزنامه کیهان-1/4/74

. انتهای پیام /*