کد مطلب: 1147 | تاریخ مطلب: 25/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

موقع تفریح باید تفریح کنی

موقع تفریح باید تفریح کنی

امام وقتی می بینند من روزهای تعطیل مشغول هستم ،می گویند:((به جایی نمی رسد چون باید موقع تفریح ،تفریح کنی.))

امام وقتی می بینند من روزهای تعطیل مشغول هستم ،می گویند:((به جایی نمی رسد چون باید موقع تفریح ،تفریح کنی.)) این مسأله را به پسر من جدی می گویند.و این نقل قول از خود امام است چون در حضور من مکرر به پسر من می گفتند :((من نه یک ساعت تفریحم  را گذاشتم برای درس و نه یک ساعت وقت درسم را برای تفریح گذاشتم.)) یعنی هر وقتی  را برای چیز خاصی قرار می دادم و به پسر من هم این نصیحت را می کنند که تفریح داشته باش ، اگر نداشته باشی نمی توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی.*--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از:زهرا مصطفوی

. انتهای پیام /*