کد مطلب: 1142 | تاریخ مطلب: 25/07/1397
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

ورزش را رها نمی کردند

ورزش را رها نمی کردند

شبی امام دراز کشیده بودند و داشتند طبق برنامه ،ورزش و نرمش انجام می دادند...

شبی امام دراز کشیده بودند و داشتند طبق برنامه ،ورزش و نرمش انجام می دادند.از تلویزیون هم برنامه ای پخش می شد که امام به آن نگاه می کردند.از بالای سرشان که نگاه کردم دیدم در عین اینکه دارند حرکات نرمش شان را می شمارند؛به تلویزیون هم نگاه می کنند.برنامه ایشان اینگونه نبود که در این موقع به خاطر دیدن تلویزیون برنامه ورزش را رها کنند.ایشان طبق برنامه چون زمان ،زمان نرمش بود این کار را دنبال می کردند.*--------------------------------------------------------------------------------
*به نقل از: خانم زهرا مصطفوی

. انتهای پیام /*