کد مطلب: 667 | تاریخ مطلب: 30/06/1396
  • تلگرام
  • Google+
  • Cloob
  • نسخه چاپی

شصت و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت دکتر عبدالحسین ساسان 96

شصت و سومین  جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی  گوهر معرفت  دکتر  عبدالحسین ساسان 96

شصت و سومین جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت با موضوع اقتصاد ایران در گذار با سخنرانی دکتر عبدالحسین ساسان در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان

شصت و سومین  جلسه سلسله نشستهای علمی و دینی  گوهر معرفت با موضوع : اقتصاد ایران در گذار  روز پنج شنبه   30 شهریور  1396  ساعت   18  با سخنرانی دکتر  عبدالحسین ساسان  در محل نگارستان حضرت امام خمینی (س) اصفهان  برگزار گردید.

   

دکتر ساسان  با بیان اینکه  انقلاب اسلامی ایران  تنها انقلاب غیر کمونیستی، غیر سوسیالیستی جهان در قرن بیستم بود گفت :  در اوائل قرن بیستم انقلاب مارکسیستی در اتحاد  جماهیر شوروی سابق، و در اواسط قرن بیستم انقلاب های مارکیستی در چین و کوبا به پیروزی انجامید. افزون بر آن ها سوسیالیسم در بسیاری از کشورهای امریکا ی جنوبی مانند بولیوی وشیلی با توسل به انتخابات یاحتی شبه انقلابات در دوره های کوتاهی به حاکمیت رسید. از اینرو گزافه گوئی نیست اگر گفته شود قرن بیستم قرن سوسیالیسم بود،و انقلاب اسلامی ایران یک استثناء به شمارمی رود.

با وجودی که انقلاب اسلامی ایران سوسیالیستی نبود ولی در عصر سوسیالیستی جهان متولد شد. هرگونه تجزیه و تحلیل درباره اقتصاد ایران در چهل سال اخیر لزوماً باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهد که انقلاب اسلامی ایران از یک سو در جو  کمونیستی حاکم بر اکثر نیروهای انقلابی و مبارزان داخل کشور، و از سوی دیگر در جو جهانی سوسیالیستی در جهان متولد شد، و در همسایگی بزرگترین و نخستین کشور ی که خود را متعهد به توسعه مارکسیسم در جهان می پنداشت .

بسیاری از اقتصاد دانان شکل گیری انقلاب و حکومت اسلامی را تحت تأثیر جو جهانی سوسیالیسم می دانند، و از گرایش شدید قانون اساسی و سیاست های اقتصادی اوائل انقلاب به اقتصادسوسیالیستی سخن می گویند.ولی تحولات اقتصادی دهه های دوم،سوم و چهارم نشان می دهد که اقتصاد ایران در جستجوی هویت مستقل از سوسیالیسم و کاپیتالیسم است .

   

شاید از همان دهه اول پیروزی انقلاب و حتی پیش از پیروزی تلاشهای زیادی برای تدوین آنچه که اقتصاد اسلامی نامیده می شد انجام گرفت . چهرهای شاخص و نظریه پرداز این جنبش همفکری آیت الله محمد باقر صدر، آیت الله مرتضی مطهری و آیت الله سید محمد بهشتی بودند .شاگردان و پیروان آن ها نیز در این راه کوشش های بسیاری انجام دادند . ولی در سال های اخیر بسیاری از حوزویان از فقدان نظام اقتصادی در ایران سخن می گویند.

به آسانی می توان گفت ایران در چهار دهه گذشته به تصویر مشخص از نظام اقتصادی مطلوب خود نرسیده است  جهت حرکت مشخص نیست سیاست های و رفتارهای متضاد و حرکات رفت و برگشتی فراوانی انجام گرفته است. در همه این دوران طولانی ما در حال «آزمون و لغزش » بودیم. از اینرو می توان نام این را «دوران گذار» نامید. هدف آن است که تا حدودی مشخصات دوران گذار برسی شود، و با آیند آزمون ها و لغزش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   

 

. انتهای پیام /*