فاطمۀ زهرا (س)

کد : 3975 | تاریخ : 28 آذر 1400

فاطمۀ زهرا (س)

او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در‏‎ ‎‏عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن‏‎ ‎‏ظاهر شده است.

صحیفه امام خمینی (س) جلد 7  صفحه 337

انتهای پیام /*