حضرت زینب ـ سلام الله علیها

کد : 3966 | تاریخ : 21 آذر 1400

باید تخفیف در‏‎ ‎‏مجاهده قائل شد؟ یا باید همانطوری که زینب ـ سلام الله علیها ـ در دنبالۀ  آن مصیبت‏‎ ‎‏بزرگی که ‏‏تُصَغَّرُ عِنْدَهُ الْمَصائِبُ،‏ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر‏‎ ‎‏جا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین ـ سلام الله علیه ـ با آن حال‏‎ ‎‏نقاهت، آنطوری که شایسته است تبلیغ کرد.‏

صحیفه امام خمینی (س) جلد 17 صفحه 56

انتهای پیام /*