دولت خدمتگزار به‏‎ ‎‏ملت

کد : 3961 | تاریخ : 14 آذر 1400

دولت خدمتگزار به‏‎ ‎‏ملت

دولت و اتباع دولت خدمتگزار به‏‎ ‎‏ملت هستند نه آقای ملت.

صحیفه امام جلد 13 صفحه 403

انتهای پیام /*