منشأ فسادهای عالم‏

کد : 3960 | تاریخ : 14 آذر 1400

منشأ فسادهای عالم

‏‏     ‏‏قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این می شود که زمین بخورد. قدرت طلبی از‏‎ ‎‏هر که باشد از شیطان است؛.

صحیفه امام جلد19  صفحه  249

انتهای پیام /*