به مناسبت اربعین حسینی (س) نتایج و آثار قیام اباعبدالله (ع)‏ در کلام امام خمینی (س)

کد : 3410 | تاریخ : 11 شهریور 1402

نتایج و آثار قیام اباعبدالله (ع)

‏‏‏‏اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود، بعثت و زحمات‏‎ ‎‏جانفرسای نبی اکرم راطاغوتیان آن زمان به نابودی کشانده بودند. و‏‎ ‎‏اگر عاشورا نبود، منطق جاهلیت ابوسفیانیان که می خواستند قلم سرخ‏‎ ‎‏بر وحی و کتاب بکشند و یزید یادگار عصر تاریک بت پرستی که‏‎ ‎‏به گمان خود با کشتن و به شهادت کشیدن فرزندان وحی امید‏‎ ‎‏داشت اساس اسلام را برچیند و با صراحت و اعلام «لاٰ خَبَرٌ جٰاءَ وَ لاٰ وَحْیٌ‏‎ ‎‏نَزَل» بنیاد حکومت الهی را برکند. نمی دانستیم به سر قرآن کریم و‏‎ ‎‏اسلام عزیز چه می آمد. لکن ارادۀ خداوند متعال بر آن بوده و هست‏‎ ‎‏که اسلام رهایی بخش و قرآن هدایت افروز را جاوید نگه دارد و با‏‎ ‎‏خون شهیدانی چون فرزندان وحی احیا و پشتیبانی فرماید و از آسیب‏‎ ‎‏دهر نگه دارد و حسین بن علی آن عصارۀ نبوت و یادگار‏‎ ‎‏ولایت را برانگیزد، تا جان خود و عزیزانش را فدای عقیدت خویش‏‎ ‎‏و امت معظم پیامبر اکرم نماید، تا در امتداد تاریخ، خون پاک او بجوشد‏‎ ‎‏و دین خدا را آبیاری فرماید و از وحی و از رهاوردهای آن‏ ‏‎‎‏پاسداری نماید.

صحیفه امام ج14 ، ص406-407

‏‏‏‏شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگی‏‎ ‎‏جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن کریم بود، آن شهادت مظلومانه و‏‎ ‎‏اسارت آل الله ، تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام، اساس وحی را به‏‎ ‎‏خیال خام خود می خواستند محو کنند، برای همیشه به باد فنا سپرد و آن‏‎ ‎‏جریان، سُفیانیان را از صحنۀ تاریخ به کنار زد.

‏‏ صحیفه امام ج14 ، ص 403

‏‏آن روز یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد هلاکت‏‎ ‎‏خویش و رژیم ستمگر جنایتکار خویش را به ثبت رساندند، و در 15‏‎ ‎‏خرداد 42 پهلویان و هواداران و سردمداران جنایتکارشان با دست‏‎ ‎‏ستمشاهی خود گور خود را کندند و سقوط و ننگ ابدی را برای خویش‏‎ ‎‏به جا گذاشتند، که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله تعالی با قدرت و‏‎ ‎‏پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می فرستد.

‏‏ صحیفه امام ج16 ، ص 290

‏‏اگر نبود این نهضت؛ نهضت حسین ـ علیه السلام ـ یزید و اتباع یزید اسلام‏‎ ‎‏را وارونه به مردم نشان می دادند. و از اول، اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و‏ ‏‎‎‏نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سیدالشهدا با این فداکاری که‏‎ ‎‏کرد، علاوه بر اینکه آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت، مردم‏‎ ‎‏متوجه شدند که چه غائله ای و چه مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت‏‎ ‎‏موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد.

‏‏ صحیفه امام ج17 ، ص 52-53

‏‏شخصیت عظیمی که از عصارۀ وحی الهی تغذیه و در خاندان سید رُسل‏‎ ‎‏محمد مصطفی و سید اولیا علی مرتضی، تربیت و در دامن صدیقۀ‏‎ ‎‏طاهره، بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکاری بی نظیر و نهضت الهی خود،‏‎ ‎‏واقعۀ بزرگی را به وجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت و مکتب‏‎ ‎‏اسلام را نجات بخشید.‏

‏‏ صحیفه امام ج12 ، ص441

‏‏سیدالشهدا نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و خون خود و‏‎ ‎‏عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را محکوم و‏‎ ‎‏پایه های آن را فرو ریخت.

‏‏ صحیفه امام ج5 ، ص 283

‏‏اگر فداکاری پاسدار عظیم الشأن اسلام و شهادت جوانمردانۀ پاسداران‏‎ ‎‏بزرگ و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان بنی امیه و رژیم ظالمانۀ‏ ‎‎‏آنان وارونه معرفی می شد، و زحمات نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و‏‎ ‎‏اصحاب فداکارش هدر می رفت.

‏‏ صحیفه امام ج8 ، ص305

‏‏ائمۀ اطهار اکثراً یا کشته شدند یا ‏‏[‏‏مسموم‏‏]‏‏ شدند؛ لکن مکتبشان محفوظ‏‎ ‎‏بود.کشته شد، مکتبش محفوظ بود. بلکه مکتب را زنده کرد. با این کشته‏‎ ‎‏شدن مکتب را زنده کرد.

‏‏ صحیفه امام ج 8، ص335

‏‏چنانکه اولیای حق هم بسیاری شان مغلوب شدند، لکن مکتب محفوظ‏‎ ‎‏بود؛ سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با همۀ اصحاب و عشیره اش قتل عام‏‎ ‎‏شدند، لکن مکتبشان را جلو بردند؛ شکست در مکتب نبود پیشروی بود؛‏‎ ‎‏یعنی بنی امیه را تا ابد شکست داد قتل سیدالشهدا؛ یعنی آن اسلامی که‏‎ ‎‏بنی امیه می خواست بد نمایش بدهد و با ادعای خلافت برخلاف همۀ‏‎ ‎‏موازین انسانی عمل بکند، آن را سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با نثار خون‏‎ ‎‏خودشان آن رژیم را، رژیم فاسد را، شکست داد، ولو مقتول شد.

‏‏ صحیفه امام ج8 ، ص 368

‏‏اولیای خدا هم شکست می خوردند. حضرت امیر در جنگ معاویه‏‎ ‎‏شکست خورد، این حرف ندارد، شکست خورد. امام حسین ـ سلام الله ‏‏‎‎‏علیه ـ هم در جنگ با یزید شکست خورد و کشته شد. اما به حسب واقع‏‎ ‎‏پیروز شدند آنها. شکستْ ظاهری، و پیروزی واقعی بود.

‏‏ صحیفه امام ج 9 ، ص 410

‏‏اسلام را تا حالایی که شما می بینید، اینجا ما نشسته ایم، سیدالشهدا زنده‏‎ ‎‏نگه داشته است.

‏‏ صحیفه امام ج10 ، ص 313

‏‏اسلام همچو عزیز است که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای اسلام‏‎ ‎‏کردند. حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با آن جوانها، با آن اصحاب،‏‎ ‎‏برای اسلام جنگیدند و جان دادند و اسلام را احیا کردند.

‏‏ صحیفه امام ج8  ، ص 151

‏‏مبارزۀ حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با دولت وقت که دولت‏‎ ‎‏طاغوتی بود. شهادت سیدالشهدا به اسلام هیچ لطمه ای وارد نیاورد،‏‎ ‎‏اسلام را جلو برد. اگر نبود شهادت ایشان، معاویه و پسرش اسلام را یک‏‎ ‎‏جور دیگری در دنیا جلوه داده بودند، به اسم خلیفۀ رسول الله ؛ با رفتن در‏‎ ‎‏مسجد؛ اقامۀ جمعه و امام جمعه بودن؛ اقامۀ جماعت و امام جماعت‏‎ ‎‏بودن. اسم، اسم خلافت رسول الله و حکومت، حکومت اسلام؛ لکن‏‎ ‎‏محتوا برخلاف، نه حکومت، حکومت اسلامی بود به حسب محتوا؛ و نه‏ ‏‎‎‏حاکم حاکم اسلامی. سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ این نقشی که اینها‏‎ ‎‏داشتند برای برگرداندن اسلام به جاهلیت و نمایش دادن اسلام به اینکه‏‎ ‎‏این هم نظیر همان چیزهای سابق است، آن را باطل کرد.

‏‏ صحیفه امام ج 8، ص 483-484

‏‏شهادت حضرت سیدالشهدا مکتب را زنده کرد. خودش شهید شد،‏‎ ‎‏مکتب اسلام زنده شد؛ و رژیم طاغوتی معاویه و پسرش را دفن کرد ... و‏‎ ‎‏سیدالشهدا هم چون دید اینها دارند مکتب اسلام را آلوده می کنند، با اسم‏‎ ‎‏خلافت اسلام خلافکاری می کنند و ظلم می کنند و این منعکس می شود‏‎ ‎‏در دنیا که خلیفۀ رسول الله دارد این کارها را می کند، حضرت سیدالشهدا‏‎ ‎‏تکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند؛ و محو کنند‏‎ ‎‏آثار معاویه و پسرش را. پس کشتن، شهادت سیدالشهدا چیزی نبود که‏‎ ‎‏برای اسلام ضرر داشته باشد؛ نفع داشت برای اسلام؛ اسلام را زنده‏‎ ‎‏کرد.

‏‏ صحیفه امام ج 8 ، ص ‏420

‏‏اگر سیدالشهدا نبود، این رژیم طاغوتی را اینها تقویت می کردند؛ به‏‎ ‎‏جاهلیت برمی گرداندند. اگر حالا من و تو هم مُسلم بودیم، مُسلم طاغوتی‏‎ ‎‏بودیم! نه مُسلم امام حسینی. امام حسین نجات داد اسلام را.

‏‏ صحیفه امام ج8 ، ص 527

حضرت سیدالشهدا هم شکست خورد و کشته شد. اما پیروزی نهایی را‏‎ ‎‏داشتند آنها. مکتبشان شکست نخورد با کشته دادن. دشمنشان را عقب‏‎ ‎‏زدند. معاویه و بساط معاویه را که می خواست اسلام را به صورت یک‏‎ ‎‏امپراتوری درآورد ‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏برگرداند به زمان جاهلیت، و آن اوضاع جاهلیت،‏‎ ‎‏شکستش دادند. یزید و اتباع یزید دفن شدند تا ابد، و لعن مردم بر‏‎ ‎‏آنهاست تا ابد، لعن خدا هم بر آنهاست و آنها خودشان محفوظ‏‎ ‎‏بودند.

‏‏ صحیفه امام ج11 ، ص496

‏‏سیدالشهداست. سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ مذهب را بیمه کرد. با عمل‏‎ ‎‏خودش اسلام را بیمه کرد.

‏‏ صحیفه امام ج11 ، ص ‏97

‏‏اَنا مِنْ حُسَیْن که روایت شده است که پیغمبر فرموده است،‏ این‏‎ ‎‏معنایش، معنا این است که حسین مال من است و من هم از او زنده‏‎ ‎‏می شوم. از او ‏‏[‏‏نقل‏‎ ‎‏]‏‏شده است. اینهمه برکات از شهادت ایشان است، با‏ ‏‎‎‏اینکه دشمن می خواست آثار را از بین ببرد؛ آنها درصدد بودند که اصل‏‎ ‎‏بنی هاشمی در کار نباشد. «لَعِبَت هاشمُ بالکذا» این حرف بود.‏‎ ‎‏آنها می خواستند اصل اسلام را ببرند و یک مملکت عربی درست‏‎ ‎‏کنند.

‏‏ صحیفه امام ج13 ، ص 330

‏‏ ‏‏‏وقتی که حضرت‏‏] ‏‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ‏‏]‏‏ آمد مکه و از مکه در آن‏‎ ‎‏حال بیرون رفت، یک حرکت سیاسی بزرگی بود که در یک وقتی که همۀ‏‎ ‎‏مردم دارند به مکه می روند، ایشان از مکه خارج بشود. این یک حرکت‏‎ ‎‏سیاسی بود تمام حرکاتش، حرکات سیاسی بود، اسلامی ـ سیاسی و این‏‎ ‎‏حرکت اسلامی ـ سیاسی بود که بنی امیه را از بین برد و اگر این حرکت‏‎ ‎‏نبود، اسلام پایمال شده بود.

‏‏ صحیفه امام ج18 ، ص 177

‏‏امام حسین ـ سلام الله علیه ـ خود و تمام فرزندان و اقربای خودش را فدا‏‎ ‎‏کرد و پس از شهادت او، اسلام قویتر شد.

‏‏ صحیفه امام ج15 ، ص 138

‏‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه  کشته شد، شکست خورد لکن بنی امیه را‏‎ ‎‏همچو شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کاری بکنند؛ همچو این خون،‏ ‏‎آن شمشیرها را عقب زد که تا الآن هم که ملاحظه می کنید باز پیروزی با‏‎ ‎‏سیدالشهداست و شکست با یزید و اتباع اوست.

‏‏ صحیفه امام ج6 ، ص 105-106

‏‏‏سید الشهدا بحق بود و با عدۀ قلیلی مقابله کرد و در عین حالی که به‏‎ ‎‏شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند، لکن اسلام را زنده‏‎ ‎‏کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد.

صحیفه امام ج16 ، ص 89

‏‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان ،‏‎ ‎‏از مخدَّراتشان قیام کردند. چون قیام لله بود، اساس سلطنت آن خبیث را به‏‎ ‎‏هم شکستند. در صورتْ ایشان کشته شدند لکن اساس سلطنت را،‏‎ ‎‏اساس سلطنتی که می خواست اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی‏‎ ‎‏درآورد.

‏‏ صحیفه امام ج8 ، ص9

‏‏کسی که برای خدا کار می کند شکست تویش نیست ولو کشته بشویم‏‎ ‎‏شکست نداریم. حضرت سید الشهدا هم کشته شد لکن شکست خورد؟‏‎ ‎‏الآن بیرق او بلند است و یزیدی تو کار نیست.

‏‏ صحیفه امام ج11 ، ص495  ‎‏

انتهای پیام /*