فرازی از وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س)

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری‏‎ ‎‏امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران‏‎ ‎‏مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای‏‎ ‎‏خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم‏‎ ‎‏می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر‏‎ ‎‏بپذیرد.‏
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و‏‎ ‎‏تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و‏‎ ‎‏بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت خللی‏‎ ‎‏حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در‏‎ ‎‏خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.‏

کد : 2855 | تاریخ : 06 خرداد 1401

گوارا باد بر آنان آن نسیم دل آرا و آن جلوه شورانگیز.‏

‏     و باید بدانیم که طرفی از این جلوه در کشتزارهای‏‎ ‎ سوزان و در کارخانه های توانفرسا و در کارگاهها و در‏‎ ‎‏مراکز صنعت و اختراع و ابداع، و در ملت به طور اکثریت‏‎ ‎‏در بازارها و خیابانها و روستاها و همه کسانی که متصدی‏‎ ‎‏این امور برای اسلام و جمهوری اسلامی و پیشرفت و‏‎ ‎‏خودکفایی کشور به خدمتی اشتغال دارند جلوه گر است.‏

‏     و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است‏‎ ‎‏کشور عزیز از آسیب دهر ان شاءالله تعالی مصون است. و‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی حوزه های علمیه و دانشگاهها و جوانانِ‏‎ ‎‏عزیز مراکز علم و تربیت از این نفخه الهی غیبی‏‎ ‎‏برخوردارند؛ و این مراکز دربست در اختیار آنان است، و‏‎ ‎‏به امید خدا دست تبهکاران و منحرفان از آنها کوتاه.‏

‏     و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به‏‎ ‎‏سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همه ابعادش‏‎ ‎‏به پیش، و بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در‏‎ ‎‏خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به‏‎ ‎‏روح تعاون ادامه دهید.  ‏

‏     و اینجانب با آنچه در ملت عزیز از بیداری و هوشیاری‏‎ ‎‏و تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صلابت در راه حق‏‎ ‎‏می بینم و امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی‏‎ ‎‏انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلاً بعد نسل بر آن‏‎ ‎‏افزوده گردد.‏ 

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری‏‎ ‎‏امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران‏‎ ‎‏مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای‏‎ ‎‏خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم‏‎ ‎‏می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر‏‎ ‎‏بپذیرد.‏

‏     و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهیها و قصور و‏‎ ‎‏تقصیرها بپذیرند. و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و‏‎ ‎‏بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت خللی‏‎ ‎‏حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و والاتر در‏‎ ‎‏خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است.‏

‏والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین ‏

‏و رحمه الله و برکاته               ‏

‏ ‏

‏26 بهمن 1361 / 1 جمادی الاولی 1403 ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی             ‏


انتهای پیام /*