گنجهای رمضان 29

استحباب سه روز روزه در هر ماه

کد : 2682 | تاریخ : 13 آذر 1397

استحباب سه روز روزه در هر ماه

سنت دوم رسول اکرم، صلی الله علیه و آله، که عبارت است از سه روز روزه در هر ماه، پس اخبار کثیره که بالغ بر چهل حدیث می شود در فضل آن وارد است.

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایان، با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

گنج بیست و نهم؛ استحباب سه روز روزه در هر ماه

و اما سنت دوم رسول اکرم، صلی الله علیه و آله، که عبارت است از سه روز روزه در هر ماه، پس اخبار کثیره که بالغ بر چهل حدیث می شود در فضل آن وارد است. و در کیفیت آن بین علمای اعلام خلاف است. آنچه مشهورو بین آنها و موافق با اخبار کثیره است و عمل رسول خدا، صلی الله علیه و آله، در آخر عمر و ائمه هدی بر آن بوده آن است که آن سه روز پنجشنبه اول، که روز عرض اعمال است؛ و چهارشنبه اول دهه دوم، که روز نحس مستمر و روز نزول عذاب است؛ و پنجشنبه آخر از دهه آخر، که نیز روز عرض اعمال است، می باشد. و در روایتی وارد است که بر امم سابقه هر وقت عذاب نازل می شد در یکی از این ایام نازل می شد؛ پس رسول اکرم، صلی الله علیه و آله، در این ایام مخوفه روزه گرفت. و در حدیث است که صوم این سه روز معادل با صوم دهر است. و تعلیل فرموده اند در بعضی روایات به آیه شریفه «من جاء بالحسنه فله عشر المثالها» (1)

(چهل حدیث، ص 478)

(1) هر کس کاری نیکو بیاورد او را ده برابر آن پاداش خواهد بود (انعام/1

انتهای پیام /*