دولت و دولت مردان

کد : 2512 | تاریخ : 08 شهریور 1399

بدبختی و خوشبختی ملتها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن، صلاحیت داشتن هیأت حاکمه است. ( صحیفه امام ، ج 5، ص 314)


حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد،وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند.( صحیفه امام ، ج 5، ص 409)


دولت و اتباع دولت خدمتگزار به ملت هستند نه آقای ملت،خدمتگزارند اینها.( صحیفه امام ، ج 13، ص 403)


دولتها خدمتگزار مردمند.( صحیفه امام ، ج 1، ص 297)


اسلام حکومت به آن معنا ندارد،اسلام خدمتگزار دارد.( صحیفه امام ، ج 13، ص 203)


شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم.در این  حکومت،"حکومت"نیست باید همه خدمتگزار باشیم.( صحیفه امام ، ج 20، ص 55)


اسلام می خواهد که دولت ها خدمتگزار ملت ها باشند.( صحیفه امام ، ج 9، ص 514)


دولتها اقلیتی هستند که باید برای خدمت این ملت باشند. و اینها نمی‏فهمند که دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت‏ .( صحیفه امام ، ج 11، ص 89)


ما باید ببینیم که این ملتی که ماها را به این مقامها رسانده اند از ما چه  می خواهند،و ما باید برای آنها چه بکنیم.( صحیفه امام ، ج 13، ص 196)


همه فکر این باشید که خدمتگزار پیدا کنید،خدمتگزار به کشور و اسلام پیدا  کنید،نه خدمتگزار به خودتان.( صحیفه امام ، ج 19، ص 368)


هر عملی که ارزشش بیشتر باشد مسئولیتش سنگین تر است.


دولت واقعاًباید با تمام قدرت آن طوری که علی-علیه السلام-برای محرومین دل می سوزاند،این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین.


خدمت به خلق  خدمت به خداست .


شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.


به وزرای کشور در طول تاریخ آینده،توصیه می کنم  که در انتخاب استاندارها دقت کنند،اشخاص لایق،متدین،متعهد،عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد.


شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید.با پشتیبانی مردم،خصوصاًطبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست[رژیم]ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید.اگر روزی ازپشتیبانی آنان محروم شوید،شماها کنار گذاشته می شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار،به جای شما ستم پیشه گان پُستها را اشغال 
می نمایند.


اکیداًاز مقامات رسمی خواستارم تا به کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل  نمایند،و برادرانه با یکدیگر همکاری نمایند.


برای بازرسها امانت از امور بسیار لازم است؛آنهایی که در شغل بازرسی هستند آنها باید امین باشند.


هر کس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار برای خلق خدا می داند،کناره گیری او در این زمان،پشت[کردن]به خلق و خدای خلق است.


هر کس در هر شغلی که به او پیشنهاد می شود،اگر شایستگی ندارد برای آن شغل،برای او صحیح نیست و جایز نیست که در آن شغل وارد بشود،و اگر شایستگی دارد برای آن،برای او صحیح نیست که شانه خالی کند.


همه مردم ،همه انسانها دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتوانند اقامه عدل بکند.


الله الله در انتخاب اصحاب خود؛ الله الله در تعجیل تصمیم گیری،خصوصاً در امور مهمّه.


تضعیف هر قشر از اقشار و هر شخص ازاشخاص که امروز مشغول به کار  هستند و [مشغول]یک خدمتی هستند، کمک کردن به دشمنهای اسلام است.


اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما،به اسلام و مسلمین ضروری و خللی  واقع شود-و خود می دانید و به تصدی ادامه می دهید-مرتکب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده اید که [به واسطه آن]"عذاب بزرگ" دامنگیرتان خواهد شد.


اگر چنانچه هیأت حاکمه،کسانی که مقدرات یک کشور در دست آنهاست، اینها فاسد باشند مملکت را به فساد می کشند.


گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه،از مجلس بگذرد و,شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید،لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند.


خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسأله ای را که ما مطرح می کنیم ملت  بپذیرند،چه روی مصالحش باشد چه نباشد.


اگر یأس از حکومت اسلامی باشد و انفجار پیدا بشود،هیچ چیز نمی تواند جلویش را بگیرد.


هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماًدر برابر سایرین،زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند،و باید جواب قانع کننده دهد،و در غیر این صورت ، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد،خود به خود از مقام زمامداری معزول است.


ای دولتها!فتح کشور مهم نیست،فتح قلوب مهم است.


در رفتار عدالت داشته باشد،در گفتار عدالتداشته باشید،تشریفات را کم  کنید واین ملت راخدمتگزار باشید.


اینهایی که قدرت دارند باید حفظ جهان انسانیت را،جهات اسلامیت را بیشتراز دیگران بکنند.


شکر نعمت این است که ما به جای صحبت عمل کنیم.


اگر ملت می خواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی-که آمال همه است-برسد،باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل می دهند،آن که رئیس جمهور است،آن مجلسی که هست ،[در]مجلس هست،همه اینها راتوجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا،و به اصطلاح خودشان مرفه،به آن طبقه برسد.


آن روزی که هر یک از شماها را ملت دید که از مرتبه متوسط می غلطید به طرف "مرفه"،و دنبال این هستید که با قدرت پیدا بکنید یا تمکن پیدا کنید،مردم باید توجه داشته باشندو این طور افرادی که به تدریج ممکن است یک وقتی-خدای نخواسته-پیدا بشوند،آنها را سر جای خودشان بنشانند.

انتهای پیام /*