حفظ نظام و استمرار نهضت

کد : 2505 | تاریخ : 16 دی 1399

حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.


حفظ نظام از واجبات شرعیه و عقلیه است.


ملت بزرگ اسلامی مصمم است به نهضت اسلامی خود ادامه دهد و اجازه دخالت خیانتکاران را در کشور خود ندهد.


ما برایمان واجب عقلی است،واجب شرعی است که در این موقع دنبال بکنیم و این نهضتی که ایران به پا کرده است به آخر برسانیم.


به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برو مندتان به دست آوردید،همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از
آن حفاظت و پاسداری نمایید.


به ملت شریف ایرن وصیت می کنم که در جهان،حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها،مناسب حجم بزرگی مقصود و
ارزشمندی و علّو رتبه آن است.


وقتی مقصد الهی شد،راه هر چه مشکل باشد-چون مقصد الهی است-باید به نظر آسان باشد.


ما اگر حق را نصرت ننماییم نباید در انتظار نصرت حق باشیم.


شما بدانید:هر چه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا برضد شما می گویند،دلیل بر قدرت شماست.


تا این نهضت هست از هیچ[چیز]نترسید،و اصلاً ترس در دل خود راه ندهید.


مشکلات[به]دنبال هر انقلابی اجتناب نا پذیر است،لکن مشکلاتی نیست که نشود جبران کرد.


باید در حفظ دین مقدس و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی استقامت کنیم،و مشکلات را با استقبال و استقاممت انقلابی رفع نماییم.


خدا می داند که اگر این نهضت شکست بخورد،تا آخر دیگر ایران روی خوش به خودش نمی بیند.


اگر ایران شکست بخورد شرق شکست خورده است.اگر ایران شکست بخورد مستضعفین شکست خورده اند.


اگر این نهضت بخوابد،این آتشی که در دل مردم روشن شده است،اگر این بخوابد و این آتش خاموش بشود،دیگر امکان ندارد این نهضت پیدا بشود یا شبیه آن پیدا بشود.


اگر بواسطه بعضی از جهالت ها لطمه ای به این نهضت بزرگ وارد بشود، معاقبید پیش خدای تبارک و تعالی،توبتان مشکل است قبول بشود؛چون به حیثیت
اسلام لطمه وارد می شود.


همه به فکر این خون های به نا حق ریخته باشید،به فکر این معلولین عزیزمان باشید به فکر این آوارگان جنگ باشید و به فکر پیشرفت اسلام؛نه به فکر اینکه"من باید و تو
نباید!"،"من هستم و تو نیستی!".


امروز روزی است که اگر-خدای نخواسته-ما در این نهضت شکست بخوریم،شکست خوردیم تا آخر.


ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کند.


اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کس و کارتان،و بی اعتنا باشید راجع به مقدراتتان ،من خوف این را دارم که شکست بخورید.


امروز هم شما نباید از کید ساحران و وسوسه خنّاسان غافل باشید.


قوی باشید!برومند باشید!و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس راه ندهید.

انتهای پیام /*