جایگاه و نقش مردم

کد : 2502 | تاریخ : 13 شهریور 1399

ملت بود که این نهضت را پیش برد،و ملت است که باید از این به بعد نیز به پیش ببرد.


ما هر چه داریم از این ملت است،البته که ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام دادند.


امروز زمانی است که ملتها چراغ راه روشنفکرانشان شوند،و آنها را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند،که امروز روز حرکت 
ملتهاست و آنها هادی"هدایت کنندگان تا کنونند".


مطمئن باشید که پیروز هستید،و هیچ قدرتی هم نمی تواند با شما مقابله کند برای اینکه قدرت،قدرت ملت است.


یک ملت وقتی یک چیزی را بخواهد،این،خواهد شد.


وقتی ملتی چیزی را خواست کسی نمی تواند مخالفت کند.


هیچ قدرتی در مقابل قدرت لا یزال ملت نمی تواند پا برجا بماند.


ما باید بدانیم که اگر ملتها چیزی را خواستند،تحقق پیدا می کند.


سرنوشت همه ملتها به دست خودش است.


هر ملتی باید سرنوشت خودش را،خودش تعیین کند.


با اراده ملتها ،اراده ای که تبع اراده خداست،اراده ای که برای خداست، غیر ممکن ها ممکن می شود و محال ها واقع.


ما به نیروی ملت اتکا داریم.


جلب نظر مردم از اموری است که لازم است.پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می کرد،دنبال این بود که مردم راجلب کند،دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق.


مبدأ نجات از خود ملت است.


آگاهی مردم،و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانتِ حفظ امنیت در جامعه می باشد.


به شهادت تاریخ،هیچ قدرتی نمی تواند آتش قلب ملت مظلومی را که برای رسیدن به آزادی و استقلال قیام کرده است فرو نشاند.


هیچ اسلحه ای با ایمان نمی تواند مقابله کند، هیچ اسلحه ای با قیام ملت نمی تواند مقابله کند.


یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد،این قدرت نمی تواند بایستد.


اگر ملت پشتیبان یک دولتی شد،دولت سقوط نمی کند.


اگر یک ملتی پشتوانه"حکومتی"نباشد،"این حکومتی"نمی تواند درست بشود.


تمام گرفتاری هایی که ما در طول مدت تاریخ داشتیم،بهره برداری از جهالت مردم بود ه است.


امروز روزی نیست که کسی اتکا به سرنیزه بکند،دنیا عوض شده ،ملتها یکی بعد از دیگری دارند بیدار می شوند.


قدرتها هر چه هم بزرگ باشند،وقتی مقابل با ملت می شوندنمی توانند کاری بکنند.

انتهای پیام /*