مفاسد و انحرافات اجتماعی

کد : 2480 | تاریخ : 20 دی 1399

* انبیا مثل یک طبیبی بودند که می خواستند اصلاح کنند جامعه را .


* اگر انحراف اخلاقی نباشد،هیچ یک از این سلاح های جنگی به حال بشر ضرر ندارد .


* آن چیزی که دارد این سیاره ما را در سراشیبی انحطاط قرار می دهد ،انحراف اخلاقی است .


* آنکه فاسد می کند جامعه را،و دست از فسادش بر نخواهد داشت ،او را باید از جامعه جدا کرد ؛ او یک غده        سرطانی است که جامعه را فاسد می کند .


* نجات معتاد نجات یک فرد نیست،نجات اسلام است .


* این وظیفه شرعی نیست که کسی نسبت به مسلمانی اهانت کند،از برادر دینی بد گویی نماید ؛این حب دنیا و      حب نفس است،این تلقینات شیطان است که انسان را به این روز سیاه می نشاند .


* اذیت مسلم و آزار مؤمنین از بزرگترین گناهان کبیره است .

انتهای پیام /*