غفلت

کد : 2478 | تاریخ : 24 آبان 1399

* یک لحظه از خدا غافل نباشید.غفلت از مبدأ قدرت،انسان رابه هلاکت می رساند .

انتهای پیام /*