توبه

کد : 2470 | تاریخ : 23 اردیبهشت 1399

* برای هر کسی ، هر کاری بکند ، باز جای توبه هست؛در توبه باز است؛رحمت خدا واسع است .


* توبه شرایطی دارد که تا آن شرایط تحقق پیدا نکند،خدای تبارک و تعالی قبول  نمی کند .


* بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر، وکدورت قلبی ناقصتر،و شرایط توبه سهلتر وآسانتر    است .


* پشیمانی و عزم بر ترک گناه،برای کسانی که پنجاه سال یا هفتاد سال غیبت و دروغ مرتکب شده،ریش خود  را در گناه و معصیت سفید کرده اند حاصل نمی شود .


* توبه کنید!زیرا توبه با لفظ«اَتوبُ الی الله»تحقق نمی یابد،بلکه ندامت و عزم بر ترک لازم است .

انتهای پیام /*