برگزیدگان نخستین جشنواره داستان روح الله 93

کد : 2442 | تاریخ : 15 تیر 1396

برگزیدگان نخستین جشنواره داستان روح الله 

در بخش کودک و نوجوان :

- نفر اول سوده عبد یزدان

- نفر دوم مهدیه خردمند

- قابل تقدیدر مرتضی فرجی

در بخش داستان کوتاه:

- نفراول زهرا عباسی

- نفر دوم  سمیرا مختاری

- قابل تقدیر زینب السادات هاشمی

در بخش داستان کوتاه کوتاه :

- نفر اول  زهرا عباسی

- نفر دوم  سمیرا مختاری

- نفر سوم مسعود شیخ  حسینی

- قابل تقدیر زهرا امینی

ودر بخش نویسندگان نوجوان از سیده نگار قریشی و هیوا حبیبی تقدیر به عمل  آمد.

  

   

 

انتهای پیام /*