فقه سنتی و اجتهاد جواهری

کد : 2419 | تاریخ : 03 شهریور 1399

* این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن راجایز نمی دانم.


* اگر از فقه سنتی منحرف بشویم فقه از بین می رود.


* باید به همان صورت و قدرتی که مشایخ ما از ابتدا تا به حال فقه را حفظ کرده اند، حفظ کنید.


* من کراراً به همه تأکید کرده ام که درسهای حوزه ها باید  به همان وجه سنتی خودش محفوظ باشد؛ فقه باید همان فقهی باشد که در بین ما هست.


* فقه در رأس دروس است، ولی مسائل دیگر هم مهم است که باید به آنها عمل  شود.


* طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی _ فقهی ، درزمینه های مختلف _ ولو مخالف با یکدیگر _ آزادانه عرضه شود.


* در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد.


* ما باب اجتهاد را نمی توانیم ببندیم، همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود.

انتهای پیام /*