منزلت روحانیت و حوزه های علمیه

کد : 2417 | تاریخ : 21 تیر 1399

* نظر روحانیت جز اصلاح حال ملت و بقاء استقلال مملکت نیست.


* روحانیین پدر ملتند ، به فرزندانشان علاقه دارند .


* خواسته های روحانیت عمل به قوانین اسلام است.


* اگر علوم اسلامی مردانی متخصص نداشت ، تا کنون آثار دیانت محو شده بود ؛ و اگر پس از این نداشته باشد ، این سد عظیم مقابل اجانب منهد م می شود و راه  برای استثمارگران، هر چه بیشتر باز می شود.


* اگر فقهای عزیز نبودند معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت  _ علیهم السلام  _ به خورد توده ها داده بودند .


* اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است .


* اینها مظهر اسلامند ، اینها مبّین قرآنند ، اینها مظهر نبی اکرمند.


* روحانیون که مربی انسانها هستند ، به جای انبیا نشسته اند ، مبعوث از طرف انبیا  هستند.


* تردیدی نیست که حوزه های علمیه  علمای متعهد، در طول تاریخ اسلام و  تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بوده اند.


* روحانیون هستند که بر اساس دریافتهای اسلامی خود ، همیشه در حرکتهای  اجتماعی و مبارزات سیاسی پیشتاز بوده اند.


* علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای زهرآگین جهانخواران بوده اند، و اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است.


* افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت، که در هنگامۀ  نبرد رشتۀ  تعلقات  درس و بحث و مدرسه را بریدند و عقال تمنّیّات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند،و سبکباران به میهمانی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر سرودند.


* سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت، که رساله علمیه و عملیه خود را  به «دم شهادت» و مرکب خون نوشته اند ، و بر منبر هدایت و وعظ  و خطابه ناس از شمع حیاتشان گوهر شب چراغ ساخته اند.


* آنان که حلقه ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزه ها و روحانیت را درک کرده اند، در خلسه حضورشان آرزویی جز شهادت ندیده اند.


* روحانیت قدرت بزرگی است  که با از دست دادن آن _ خدای نخواسته _ پایه های اسلام فرو می ریزد،و قدرت جبار دشمن بی معارض می شود.


* این قدرت روحانیت را که یک قدرت الهی است از دست ندهید.


* اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است.


* من با یقین شهادت می دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند ، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهانخواران، و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی، چیزی برایمان نمانده بود.


* در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی بوده اند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بسته است.


* کدام انقلاب مردمی _ اسلامی را سراغ کنیم که در آن حوزه و روحانیت، پیشکسوت شهادت نبوده اند و بر بالای دار نرفته اند، و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهای حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟


* مردم را نمی شود به چیزی توجه داد مگر توسط روحانیون، و در طول تاریخ  هر چه بوده از روحانیون و مردم بوده است، و هر وقت این دو را از صحنه کنار  گذاشته اند همه اش فساد بوده است.


* حقا ًاز روحانیت راستین اسلام و تشیع، جز این انتظاری نمی رود  که در دعوت  به حق و راه خونین مبارزه مردم، خود اولین قربانیها را بدهد و مُهر ختام دفترش شهادت باشد.


* روحانیت همیشه مخالف با قدرتمندها بوده است.


* روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است، و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت.


* مردم شریف ایران توجه داشته باشند که نوعاً تبلیغاتی که علیه روحانیت انجام  می پذیرد ، به منظور نابودی روحانیت انقلاب است.


* هدف اجانب[نابودی] قرآن و روحانیت است.


* جرم علمای اسلام و سایر مسلمین آن است که دفاع از قرآن و ناموس اسلام و استقلال مملکت می نمایند، و با استعمار مخالفت دارند.


* اگر روحانیت نباشد، اسلام را هیچ کس نمی تواند نگه دارد.


* شکست روحانیت شکست اسلام است.


* روحانیت اگر شکسته بشود اسلام شکسته شده است.


* اگر روحانیون شکست بخورند جمهوری اسلامی شکست می خورد.


* شما بخواهید مملکتتان را اصلاح کنید، منهای آخوند اصلاح بردار نیست.


* اسلام به استثنای آخوند و روحانی، معنایش این است که اسلام [را] ما نمی خواهیم.


* بر طبقات جوان است که در حفظ روحانیت و روحانیون معظم کوشا باشند.


* سعی کنید اسلامتان از روحانیت جدا نشود.


* اسلام تا آخر احتیاج دارد به این علما ، این علما اگر نباشند اسلام از بین  می رود.


* تکلیف ملت است که تبعیت از روحانیون بکند، و حرفها و تبلیغاتی که بر ضد  روحانیت می شود، گوش به آن ندهد.


* حوزه های روحانیت جزئی از جامعه و مردم است.


* حوزه علمیه  اگر درست بشود، ایران درست می شود.


* مدعیان فضیلت و مجاهدت و شجاعت  و تعهد به حق و دین بسیار بوده اند و هستند، لکن صاحبان فضایل و مجاهده و تعهد به حق و حقیقت در اقلّیّتند.


* در زمانی که قلم ها شکسته و زبانها بسته و گلوها فشرده بود ، او از اظهار حق و  ابطال باطل دریغ نمی کرد.(او مراد آیت الله سید حسن مدرس است).


* مطهری که در طهارت روح و قدرت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود رفت و به ملأ اعلی پیوست، لکن بد خواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود.


* در اسلام عزیز، به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودانه، ثُلْمه ای وارد شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.


* مطهری فرزندی عزیز برای من، و پشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی و علمی، و خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور بود.


* من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصیتهایی بود که حاصل عمرم محسوب می شد.


* من در تربیت چنین فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات می بخشند و به ظلمتها نور می افشانند، به اسلام بزرگ مربی انسانها، و امت اسلام تبریک می گویم.


* اگر گمان بکنید که در تمام دنیا، رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها، یک نفر  را مثل آقای خامنه ای پیدا بکنید که  متعهد به اسلام باشد و بنای قلبی اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنید.


* قم شهری است که در آن ایمان و علم و تقوا پرورش یافته .

 

* از قم علم به همه جهان صادر شده است و می شود.


* قم حرم اهل بیت است، قم مرکز علم است، قم مرکز تقواست، قم مرکز  شهادت و شهامت است.

انتهای پیام /*