دانشگاه و دانشگاهیان

کد : 2411 | تاریخ : 16 آذر 1399

کلیپ به مناسبت روز دانشجو کوشش در راه علم

* دانشگاه مبدأ همه تحولات است.


* مقدرات این مملکت  دست این دانشگاهیهاست.


* از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود.


* دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح شود ، آن کشور اصلاح می شود.


* اساتید دانشگاه باید بدانند که اگر چنانچه دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمه کرده اند تا آخر.


 * باید این مسئله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید  گردد.
 

* باید قبل از هر چیز دانشگاه اسلامی باشد؛ برای اینکه کشور هر چه صدمه خورده است از کسانی بوده است که اسلام را نمی شناخته اند.


* معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند، و خودش را از غرب جدا کند، و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند؛ و یک مملکت  مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.


* شما دانشجوهای عزیز! خودتان در صدد این باشید که از غربزدگی بیرون  بیایید.این گمشده خودتان را پیدا کنید، گمشده شما خودتان هستید.


* دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید؛ و همه درسها هم خوانده بشود، همه درسها هم برای خدا خوانده بشود.


* شما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درست کنید؛ اگر انسان درست کردید مملکت خودتان را نجات می دهید.


* دانشگاهها را مرکز تربیت قرار دهید؛ علاوه بر دانش، تربیت لازم است؛ اگریک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است.


* دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد.


* اگر دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد، و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در کنار تحصیلات، تهذیب هم در آن جا متحقق باشد، تعهد هم باشد، یک کشوری را اینها می توانند به سعادت برسانند.


* دانشگاه خوب، یک ملت را سعادتمند می کند و دانشگاه غیر اسلامی، دانشگاه بد ،یک ملت را عقب می زند.


* این افرادی که از دانشگاه در می آیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن کشور هستند.


* هر چه از  خوبیها و بدیها برای یک ملتی تحقق پیدا می کند: وابستگی یا استقلال، در قید وبند بودن و اختناق یا آزادی، تابع تربیتهای دانشگاهی است.


* دانشگاه است که امور کشور را اداره می کند، و دانشگاه است که نسل آینده و حاضر را تربیت می کند.و اگر چنانچه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد ، کشور در اختیار آنهاست.


* دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیت کنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند.


* گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همه توان خود  را صرف قطع امید دشمن اصلی ما آمریکا کنند.


* جدیت و فداکاری لازم دارد تا دانشگاه، دانشگاه بشود.


* امیدوارم دانشگاهی داشته باشیم که به درد  ملت بخورد.


* ان شاءالله _ روزی بیاید که از جاهای دیگر برای تحصیل به ایران بیایند.


* امیدوارم احساس کرده باشید که همه دردهای ایران از دانشگاه شروع شده است.


* باید دانشگاهها بیدار بشوند، باید ازهمین دبستان تا آن آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهی بشوند، و شرق روی پای خودش بایستد.


* اگر دانشگاهها درست نشود، و مدرسه های ما هم درست نشود، امید اینکه یک جمهوری اسلامی ما پیدا بکنیم نداریم.


* اسلام با فساد دانشگاهها مخالف است، با عقب نگه داشتن دانشگاهها مخالف است، با دانشگاه استعماری مخالف است.


* اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست برود، همه چیزمان از دستمان رفته است.


* اگر آرامش در دانشگاه نباشد، و در محیطهای تعلیمی نباشد، چطور امکان دارد که متفکران افکار خودشان را به جوانان ما صادر کنند و مغزهای آنها را متفکر و متخصص بار بیاورند؟


* اگر دانشگاهها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند، اجانب منفعت طلب  چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده ، و زمام امور اقتصادی و علمی ما را  به دست می گیرند و سرپرستی می کنند.


* اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است، از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته ای [است] که همیشه خود را بزرگ می دیدند و می بینند.


* به همه نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشورعزیز و «اسلام آدم ساز» ، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید.


* برای همیشه نگذاریم  دانشگاهها به انحراف کشیده شود؛ و هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم. و این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پر توان خود جوانان دانشگاهها و دانشسراها انجام گیرد.


* سلام بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ راه هدایت و راهنمایی ملت، به سوی تعالی وسعادت و فضل و فضیلت می باشند.


* سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در سرفرازی و اعتلای کشور، کشور عزیز اسلامی کوشا، و در رسیدن به هدفهای انسانی _ اسلامی از هیچ زحمت و کوششی دریغ ندارند.


* مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی  و تمرکز و هدایت امکانات، و تشویق همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند، و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق بدر آمده ، و نشان داده اند که می توانند کشور را  روی پای خود نگه دارند.


* باید دانشگاهها خود کفا بشوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.

انتهای پیام /*