پیوند حوزه و دانشگاه

کد : 2410 | تاریخ : 27 آذر 1399

* استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها و فیضیه هاست.


* توجه داشته باشید که اگر دانشگاه و فیضیه اصلاح بشود، کشور شما استقلال  خودش را بیمه می کند.


* از دانشگاه _ چه دانشگاه علوم قدیمه، چه دانشگاه علوم جدیده از دانشگاه سعادت یک ملت، و در مقابلِ سعادت شقاوتِ یک ملت سرچشمه می گیرد.


* باید از حوزه های علمیه، یک عالِمی به تمام معنا متعهد بیرون بیاید، و مرکز ساخت انسان باشد؛ و دانشگاه هم مرکز ساخت انسان[باید باشد].


* دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز، هر چه بیشتر با روحانیان  وطلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند، و از نقشه ها و توطئه های دشمنان غدار غافل نباشند.


* تلاش کنید جهات  دینی را در دانشگاه بیشتر کنید.


* دانشگاه پیوند خودش را با فیضیه محکم کند، و فیضیه محکم کند پیوستگی  خودش را به دانشگاه.

انتهای پیام /*