تعلیم و تربیت

کد : 2409 | تاریخ : 12 اردیبهشت 1399

* هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است.اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند.


* انسان اگر درست بشود همه چیز عالم درست می شود.


* آنقدر که این انسان ، این حیوان دو پا، در عالم فتنه و فساد می کند هیچ موجود  دیگری نمی کند؛ و آنقدری که این حیوان دو پا محتاج به تربیت است هیچ  حیوانی محتاج نیست.


* همانطوری که هر شخص وهر فردی موظف است که خودش را اصلاح کند ، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند.


* تمام کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده است ، برای این بوده است که این موجودی که اگر سرخود باشد خطرناکترین موجودات عالم است ، تحت تربیت  وتعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات ، و افضل تمام خلایق بشود .


* عالم مدرسه است و معلمین این مدرسه انبیا و اولیا هستند .


* در اسلام همه امور مقدمه انسان سازی است .


* با تربیت انسان عالم اصلاح می شود .


* اساس عالم بر تربیت انسان است .


* آموزش تنها فایده ای ندارد ، گاهی هم مضر است .


* صدمه هایی که وارد می شود بر مملکت ، غالباً از این متفکرین بی پرورش ، آموزشهای بی پرورش واقع می شود ؛ علم را تحصیل می کنند لکن تقوا ندارند.


* بهترین و مؤثرترین راه مبارزه با اجنبی مجهز شدن به سلاح علم دین و دنیاست ، و خالی کردن این سنگر و دعوت به خلع این سلاح ، خیانت به اسلام و مملکت اسلامی است .


* تربیت کنید! مهم تربیت است ، علم تنها فایده ندارد ، علم تنها مضر است.


* تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم است.


* کوشش کنید این آموزشی که به مردم می دهید جهتدار باشد .


* طبقه ای که می خواهند مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشان بااعمالشان موافق باشد .


* شما که برای تربیت معلم قیام کردید ، و هر کس که برای تربیت معلم قیام کرده  است باید بداند که: اولاً _شغل ، شغلی الهی است ، خدای تبارک و تعالی مربی  معلمین است، که انبیا باشند ؛ اولاً شغل ، شغل الهی است و ثانیاً _تربیت و تزکیه مقدم بر تعلیم است.


* مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت ، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی  و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد، و باید از آن احتراز کرد .


* شریفترین شغل در عالم ، بزرگ کردن یک بچه است، و تحویل دادن یک انسان  است به جامعه.


* از این کودکهای امروز ، انسانها و دانشمندان فردا درست می شود .


* هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من دیگر احتیاج ندارم به اینکه تعلیم بشوم و تربیت بشوم ؛ رسول خدا هم تا آخر احتیاج داشت ، منتها احتیاج او را خدا رفع  می کرد ، ما همه احتیاج داریم .


* مجلس و ملت ومتفکران متعهد باید این حقیقت را باور کنند و اصلاح فرهنگ و از آن جمله اصلاح مدارس ، از دبستان تا دانشگاه را جدی بگیرند، و باتمام قوا در سد راه انحراف بکوشند .


* توجه کنید که دوره مدارس مهمتر از دانشگاه است ، چرا که رشد عقلی بچه ها در  این دوره شکل می گیرد .


* اصلاح دانشگاه زمانی آسان است که فرزندانمان را از دوره دانش آموزی  زیر نظر بگیریم .


* جزو برنامه تبلیغات مدارس باید «زبان » باشد ، زبانهای زنده دنیا ، آنهایی که در  همه دنیا شایعتر است.


* دستگاههای آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور ، اهمیت ویژه ای در حفظ نو پایان و جوانان عزیزی که استقلال و آزادی کشور در آینده منوط به تربیت  صحیح  آنان است ، قائل باشند .

انتهای پیام /*